Congres Integraal Werken

Voor wie?

Werk jij in het sociaal domein? Bijvoorbeeld als jeugdhulp-verlener, generalist, zorgaanbieder, WMO-consulent, wijkteammanager, casemanager of schuldhulpmedewerker? Of ben je betrokken bij burgerparticipatie? Of werk je veel met ouders en jongeren? Dan mag je deze themabijeenkomst over integraal werken niet missen!

Doel van de bijeenkomst:

Samen knelpunten inventariseren en agenderen, oplossingen verzinnen en gevraagd en ongevraagd adviseren, zodat het sociaal domein transformeert naar een slagvaardige en prettige werkomgeving.

Programma van 09.30 tot 16.00 uur:

 • Tof Thissen, directeur van het UWV Werkbedrijf vertelt over de grote hoeveelheden klantcontacten die het UWV per dag heeft. Hoe krijg je het vertrouwen van de klant? Hoe krijg je goed contact? En hoe voer je nou dat goede gesprek zodat de wens van de klant voor iedereen duidelijk is?
 • Ouders met een hulpvraag lopen vaak tegen een ingewikkeld doolhof van regelingen, mogelijkheden, gemeenten en hulpverleners aan. Nely Sieffers en Afke Jong van UW Ouderplatform weten er alles van. Zij vertellen vanuit de praktijk over de integrale samenwerking met hulpverleners die vaak zo hard nodig is. Wat hebben ouders en hulpverleners van elkaar nodig om de vraag van een inwoner succesvol op te pakken?
 • Thijs van Mierlo van LSA Bewoners vertelt over de burger-initiatieven waar hij bij is betrokken. Steeds meer invloed komt te liggen bij de inwoner die zelf wil bepalen welke oplossing voor hem of haar het meest handig is. Wat heeft een professional nodig om en goed in te spelen op de vraag van de inwoner?
 • Het zijn niet allemaal lieverdjes! De meeste wel natuurlijk! Maar niet allemaal. Wat gebeurt er als je cliënt in aanraking komt met justitie en met wie krijg je dan te maken? Hoe kan een reclasseringswerker met zijn collega’s in het sociaal domein samenwerken om die cliënt op het rechte pad te houden? Ans Spexgoor (zorg en reclassering) en Leander Grooten (reclassering) van Tactus verslavingszorg en -reclassering gaan aan de hand van echte casussen bekijken hoe dit verloopt in de praktijk en wat we daarvan kunnen leren.
 • Kwaliteit verduurzamen – Nico Opstelten (gemeente Amersfoort, Adviseur professionalisering en organisatieontwikkeling) en Annelies Kooiman (Movisie)/Herma Ooms (NJi)
  Wijkteamprofessionals, gemeenten en zorgaanbieders houden zich bezig met de vraag hoe specialistische kennis van professionals op peil blijft als zij generalistisch gaan werken. Hoe zit dat bij jou? In Eemland/Amersfoort zijn er kenniskaarten ontwikkeld die bijdragen aan het op peil houden van vakkennis. De kaarten vormen een bron en een spiegel voor het team. Ze zijn bovendien door het programma ‘Integraal werken in de wijk’ door samenwerkende kennisinstituten doorontwikkeld tot kennisbouwstenen die je direct verwijzen naar beschikbare kennis. We presenteren in deze workshop de (door)ontwikkeling en de eerste ervaringen met het werken met de kenniskaarten/bouwstenen en we maken samen met jullie de vertaling naar je eigen praktijk en hoe ook jij hiervan kunt profiteren.
 • Marjet van Houten van Movisie is aanwezig met het Participatiewiel. Werken vanuit de bedoeling: Hoe doe je dat eigenlijk? En wie zijn er dan allemaal partij? En waar liggen de belangen en prioriteiten?
 • Mariska Overgaag van Kwadraad Maatschappelijk Werk en Sociaal werker van het jaar 2017 neemt u mee in het verhaal van EMMA, Eerder Melden, Minder Achterstanden. Waarbij vijf vrijwilligers- en beroepsorganisaties de krachten hebben gebundeld voor een gezamenlijke aanpak in de vroegsignalering van armoede en schulden.
 • Uiteraard is er ook weer veel ruimte om ervaringen te delen en te netwerken.
 • Op basis van een innovatiesubsidie van Gemeente Hoorn hebben vier jeugdhulpaanbieders uit verschillende segmenten, een blauwdruk gecreëerd voor het gezamenlijk uitvoering geven aan een zorgproduct of dienst. Deze blauwdruk is geschikt voor zowel eenvoudige interventies tot een intramurale setting, waarbij samenwerking tussen meerdere organisaties gewenst is voor een duurzaam resultaat. Cynthia Kempe (Brijder Jeugd), Vita Cossé (Parlan Jeugdhulp) en Piet Molenaar (projectleider) vertellen u graag meer over deze samenwerking.

Vragen?

Neem  contact op met May Louise Yalcin van
het A+O fonds Gemeenten (070-7630027) of mail naar uitvoeringsautoriteit@aeno.nl

Lees het volledige programma en meer informatie in deze PDF:
Uitnodiging en programma Uitvoeringsautoriteit 9 November 2017

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de  bijeenkomst. Daarna brengen wij € 150,- in rekening. U kunt ook een vervanger sturen.

Deel deze uitnodiging met collega’s uit het vak!

Wij roepen je graag op om deze uitnodiging te delen met collega’s die wellicht ook willen aansluiten. Hopelijk mogen we
jou en je collega’s (wederom) begroeten op 9 november aanstaande!

Selecteer één of meerdere bijeenkomsten waarvoor jij je wilt opgeven:

Werkateliers:

Bijeenkomsten:

Jaarcongres:

Aanbevolen voor u