U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Nieuwe slimme digitale technologieën zullen komende jaren gemeentelijke organisaties op diverse manieren gaan raken. In deze inspiratiesessie verkennen we de blockchain technologie en de mogelijke impact hiervan op dienstverlening, organisatie en werk van de lokale overheid.

Allereerst gaan we in op hoe deze revolutionaire techniek werkt. We brengen de blockchain hype terug naar de dagelijkse realiteit van gemeenten en publieke organisaties. En we gaan in op de complexiteit van de technologie en de impact op de samenleving. Dit doen we aan de hand van ervaringen vanuit verschillende projecten in de sector Gemeenten.

Deelnemers krijgen een scherp beeld over wat blockchain technologie kan betekenen voor publieke waarde en dienstverlening, wat het voor informatieveiligheid met zich mee brengt en wat de impact is op werkprocessen en routinewerk. Aan de hand van concrete criteria wordt met deelnemers in kaart gebracht welke vraagstukken zich voor deze technologie lenen en wordt gediscussieerd over hoe tot implementatie over te gaan. Na deze bijeenkomst zijn deelnemers beter in staat om een analyse te maken en de toepasbaarheid en haalbaarheid van een blockchain project beter te beoordelen.

Programma

13:00 Inloop
13:30 Opening en welkom: Begrip van blockchain
Wat is de geschiedenis van blockchaintechnologie en hoe past het in andere ontwikkelingen die op organisaties afkomen? Naast deze context worden de vier principes van blockchain en de meerwaarde die de technologie biedt besproken.
14:30 Blockchain in de praktijk
Binnen dit onderdeel worden voorbeelden van pilots en implementaties binnen verschillende sectoren in binnen- en buitenland besproken. Specifiek wordt ingegaan op de effecten op dienstverlening, organisatie, werk en mens.
15:30 Pauze
15:45 Oefenen met Blockchain
Aan de hand van een indeling van vraagstukken die ‘’geschikt’’ zijn voor blockchain wordt met de deelnemers gezocht naar kansrijke projecten om op te starten. Daarbij komt steeds de vraag naar voorwaarden aan de orde.
16.45 Afsluiting

Doelgroep

Project- en programmamanagers, beleidsmedewerkers, management, HRO-adviseurs en OR-leden in dienst van gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Begeleiding

Nanning de Jong, Rosa-May Postma en Sofie Berns, adviseurs van Berenschot en betrokken bij diverse blockchain projecten binnen en buiten de sector Gemeenten.

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze inspiratiesessie neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u