U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Burgerinitiatieven zijn in de praktijk heel ingewikkeld. Hier komen alle vaardigheden die van jou als medewerker worden gevraagd samen. Hoe zorg je er als professional voor dat een idee van een inwoner wordt uitgewerkt tot een concreet plan dat ook nog eens binnen de kaders van de organisatie past? En hoe creëer je vertrouwen en werk je samen met heel veel verschillende partijen?
We hebben deze keer een programma samengesteld dat vooral jouw hoe-vraag probeert te beantwoorden met workshops over voorbeelden uit de praktijk en technieken die jou bij jouw dagelijks werk gelijk verder kunnen helpen.

Korte omschrijving van het programma:

Participatie psychologie (Remon Workel/Noaberkracht)
Burgerparticipatie is mensenwerk. En waar je werkt met mensen, worden we allemaal dagelijks bewust en onbewust beïnvloedt. Maar kunnen we dat ook zelf doen… En daarover gaat de workshop Participatie Psychologie!
Tijdens de workshop ontdekken deelnemers hoe mensen (en dus ook burgers en collega’s) denken en keuzes maken en hoe dit van invloed is op participatieprocessen. Je gaat naar huis met concrete handvatten hoe je zelf effectief invloed kunt uitoefenen in participatieprocessen. Bijvoorbeeld hoe je überhaupt inwoners aan het participeren krijgt. Of hoe om te gaan als ideeën van burgers net niet of juist helemaal niet binnen de kaders van jouw gemeente passen. De trainer is zelf werkzaam bij een gemeente en heeft persoonlijk de nodige ervaring met participatieprocessen en kan ook veel nationale en internationale voorbeelden benoemen en verbinden aan (neuro)psychologie en marketing.
Bewonersinitiatieven en zelfsturing in de praktijk (Ingrid Severens, Hein Bracun, Miranda Wouters, Marjolein Engels/gemeente Kerkrade)
De toegenomen aandacht voor buurtbetrokkenheid en participatie van bewoners bij hun eigen leefomgeving vraagt van jou een andere manier van werken. De nadruk meer ligt op faciliteren en ondersteunen van bewoners zodat zij mede-eigenaar zijn van de vraagstukken die in hun eigen leefomgeving spelen. Gemeenten zijn vaak nog hiërarchisch georganiseerd. Gemeente Kerkrade laat zien dat het ook anders kan. Zelfsturende teams zorgen ervoor dat dynamische ontwikkelingen bij bewonersinitiatieven door hen structureel kunnen worden opgepakt. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Leer van de praktijkervaringen van de collega’s van gemeente Kerkrade en pas het geleerde ook toe in jouw gemeente.
Buurtje Bouwen
De game leert je om afwegingsruimte te benutten, belangen af te wegen en natuurlijk om samen te werken. Buurtje Bouwen is een game zoals De Sims, maar ook een discussiespel. Ruimtelijke vraagstukken staan centraal. Iedere deelnemer kruipt in de huid van een buurtbewoner met zijn of haar eigen wensen voor de herinrichting van de buurt. Bij het begin van het spel krijgt iedere speler persoonlijke doelen die het eigen belang weergeven. Maar, let op: met het najagen van alleen je eigen belang red je het niet! Om te winnen zal elke speler ook moeten luisteren naar de wensen van de andere spelers. Groepswinnaar is de speler die de eigen doelen het beste weet te combineren met oog voor het gezamenlijke belang.
Community learning (Renée Frissen van Open Embassy)
Als we de gemeente waar jij woont of werkt als een lerende gemeenschap zien, welke rol speel jij als professional in die gemeenschap? Draag je bij aan oplossingen die echt werken? En gebruik jij die gemeenschap als bron van kennis voor jouw werk? In onze workshop benaderen we de gemeente als een van de vele spelers die maatschappelijke vraagstukken formuleren en oplossen. En zien we burgers en hun initiatieven als belangrijkste bron van kennis voor jouw om jouw werk écht goed te kunnen doen.
OpenEmbassy is begonnen als burgerinitiatief. Inmiddels werken wij als actieonderzoeksbureau in opdracht van publieke organisaties zoals gemeenten, provincies en jeugdzorginstellingen. Renée van Open Embassy en haar collega’s leren deze organisaties en hun professionals hoe je beleid, oplossingen en praktijken ontwikkelt die aansluiten op dat wat nodig is volgens de mensen om wie het gaat: inwoners.
Kom naar onze workshop en leer hoe jij burgerinitiatieven in jouw gemeenten kunt gebruiken om jouw werk beter en met meer kennis te kunnen doen.

Programma indeling:

09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.10 Plenaire opening
10.10 – 11.20 Plenaire workshop van Omdenken
11.20 – 11.30 Korte break
11.30 – 13.00 Workshopronde 1
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Workshopronde 2
15.30 – 15.40 Plenaire afronding

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die zich bezig houden met burgerinitiatieven in de praktijk.

Datum en locatie

Woensdag 17 april 2019
Arnhem, Burgers Zoo
De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 15.40 uur, inclusief lunch.

Kosten

Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je niet tijdig afmeldt, worden er  kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier.

Geef je op!

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Stuur een mail naar evenementen@aeno.nl of bel met 070-7630030.

Graag aanmelden met een zakelijk e-mailadres.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u