U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Leren op andere manieren te kijken naar veranderdynamieken in gemeenten

De Veranderende Gemeente

Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal in- en externe ontwikkelingen. Denk aan de Wmo, financiële herprioritering, verschuivende verwachtingen van burgers, Omgevingswet en digitalisering. Om hiermee om te gaan, vinden er in gemeenten tal van organisatie-verandertrajecten plaats. Sommige heel top-down, andere juist participatief en bottom-up. Maar zijn deze trajecten nu allemaal wel zo effectief? En als het er zo veel zijn, is dat dan niet teveel van het goede? Ambtenaren, managers, wethouders, belangengroepen en ‘gremia’ in en om gemeenten: allen hebben ze verschillende belangen bij verandertrajecten. Hoe gaat het belangenspel rondom deze veranderingen? En wat kan worden geleerd van het verloop van veranderprocessen in gemeenten?

Om antwoorden te geven op deze vragen is het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met Thijs Homan het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente (DVG) gestart. Dit traject stelt zich ten doel verantwoordelijke managers en veranderaars te ondersteunen door inzichten te bieden voor de eigen praktijk om veranderprocessen effectiever te laten verlopen.

In het DVG-traject kijken we, op andere manieren dan gebruikelijk, naar veranderdynamieken in gemeenten. Gezamenlijke reflectie op eigen veranderervaringen en het leren van ervaringen van collega’s en experts helpt om onderliggende dynamieken en patronen te ontwaren. Aan de hand van onderzoeksresultaten over gemeentelijke verandertrajecten kunnen deze inzichten verder worden verdiept. Een grondige reflectie op hoe er nu met verandertrajecten wordt omgegaan, opent allerlei nieuwe zichtlijnen en triggert ideeën voor de praktijk. Het motto hierbij is: pas als je echt weet wat er gebeurt, kun je beter kijken wat er nodig is.

Programma Deiningsessie

Op 28 februari 2018 vindt de derde deiningsessie plaats voor interne organisatie-adviseurs en HRO-adviseurs van gemeenten.

Programma

10.00 – 10.45 Opening en kennismaking
Inleiding Thijs Homan: actuele veranderopgaven en leervraagstukken
10.45 – 11.15 Collegiale dialoog over verandertrajecten in gemeenten
11.15-11.30 pauze
11.30-11.45 Gemeenschappelijke bevindingen
11.45-12.30 Anders kijken naar veranderdynamieken
12.30-12.45 Opties voor actie in de eigen praktijk
12.45-13.00 Vervolg Leer- en onderzoekstraject DVG
13.00 u  Afsluiting

Na de eerste deiningssessies volgen Reflectiesessies DVG. Deze vinden plaats op 1 maart, 3 mei en 6 juni, 14.00-17.00 u. Deze communiceren wij in de agenda.

Voor wie

Interne organisatie-adviseurs en HRO-adviseurs van gemeenten, verantwoordelijken voor en/of direct betrokken bij organisatie verandertrajecten binnen gemeenten.

Begeleiding

Het leertraject De Veranderende Gemeente wordt begeleid door Prof. Dr. Thijs Homan. Hij is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control?, Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren.

Kosten

Er zijn geen aanvullende kosten verbonden aan deelname voor medewerkers van gemeenten (CAR UWO van toepassing). Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt je meer info neem dan contact op met Mario Kieft, medebegeleider van het leertraject De Veranderende Gemeente, 06 – 27 20 60 81, makieft@xs4all.nl of met Renz Davits, programmamanager A+O fonds Gemeenten 06 – 58 83 40 67 renz.davits@aeno.nl .

Aan het DVG-traject willen we zoveel mogelijk gemeentelijke veranderaars verbinden. Informeer daarom ook een collega-veranderaar over het DVG-traject. Lees meer over DVG-traject.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u