U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in onze samenleving. De dienstverlening van gemeenten wordt steeds digitaler en ambtenaren moeten voldoende digivaardig zijn om hun werk goed uit te voeren. Ook zijn digitale vaardigheden vaak nodig bij de doorontwikkeling naar ander werk.

Daarom krijgen steeds meer gemeenten aandacht voor de digivaardigheid van hun ambtenaren. De vragen waar gemeenten tegen aanlopen zijn divers. Wat is digivaardig eigenlijk? Welke digitale competenties moeten medewerkers hebben? Hoe meten we de digivaardigheid van de medewerkers en welke norm hanteren we? Daarnaast is er de vraag op welke manier de digitale vaardigheden te versterken: vrijwillig of verplicht, en moet iedereen even digivaardig zijn?

Kennis delen

Inmiddels zijn er meerdere gemeenten die meer of minder ervaring hebben met het vergroten van de Digivaardigheid. Bij deze gemeenten leeft de wens om hun kennis en ervaring, maar ook hun vragen, te delen met andere gemeenten. In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn, Den Haag en Rotterdam organiseren we daarom, voor alle gemeenten, op woensdag 18 april de bijeenkomst ‘Hoe digivaardig zijn de ambtenaren in uw gemeente?’. Deelnemers kunnen deze middag gebruiken om hun eigen aanpak te ontwikkelen of te verrijken en andere collega’s te ontmoeten die met dit thema actief zijn.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel, waar drie gemeenten komen vertellen over de aanpak van digivaardig binnen hun gemeente, en twee rondes met interactieve sessies.

12.30 Inloop
13.00 Opening, toelichting programma
13.10 “Digitaal Samenwerken” in de gemeente Den Haag
door: Janneke Kromkamp
“Digihelden” van de gemeente Utrecht
door: Anke Driessen
3e gemeente wordt later bekend
14.10 Pauze
14.30 Ronde 1 interactieve sessies
– Monitoren van digivaardigheid: waarom wel of niet, en hoe dan?
 – Verbeteren van digivaardigheid: hoe doe ik dat?
 – Hoe motiveer ik medewerkers van digivaardig naar digiwaardig?
 15.15 Ronde 2 interactieve sessies
 Monitoren van digivaardigheid: waarom wel of niet, en hoe dan?
 Verbeteren van digivaardigheid: hoe doe ik dat?
 Hoe motiveer ik medewerkers van digivaardig naar digiwaardig?
 16.00  Afsluiting
 16.15  Borrel

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die binnen een gemeente (gemeentelijke organisatie) bezig is met het versterken van de Digivaardigheden van medewerkers en daarbij kennis en ervaring wil delen.

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, brengen we € 75,- euro in rekening. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Marieke de Feyter. Dit kan via 06 588 342 49 of door te mailen naar marieke.defeyter@aeno.nl

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u