U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Wilt u een bijdrage leveren aan de innovatieagenda van het A+O fonds Gemeenten? En wilt u, samen met het fonds, nadenken over de inhoud hiervan?

Het A+O fonds Gemeenten is op zoek naar onderwerpen/ontwikkelingen waarop innovatie het meest gewenst is.

Eén van de manieren waarop we gemeenten ondersteunen is met het verstrekken van subsidies. De regeling voor vernieuwende projecten is er in het bijzonder op gericht om vernieuwing en innovatie bij gemeenten te ondersteunen. En met succes: het afgelopen jaar hebben we ruim 25 innovatieve projecten gefinancierd.

Voor de komende jaren blijft het ondersteunen van vernieuwing en innovatie bij gemeenten een belangrijke activiteit van het A+O fonds.

Daarom nodigen wij u uit om met het A+O fonds Gemeenten mee te denken over de A+O Innovatieagenda. De innovatieagenda vormt uiteindelijk de basis voor de innovatieve projectenregeling van het fonds en heeft als doel zorg te dragen voor een beter kennisdeling van de subsidiabele projecten.

Samen met u wil het A+O fonds Gemeenten een innovatieagenda opstellen met díe onderwerpen waar elke gemeente mee te maken krijgt en waar experimenten, ervaringen, ontwikkeling en innovatie gewenst is. De innovatieagenda wordt gekoppeld aan de beleidsthema’s van het A+O fonds. Hierbij staan arbeidsmarktvraagstukken, de gevolgen van digitalisering, het sociaal en fysiek domein, het effectief realiseren van veranderprocessen, vitaliteit, loopbaan en ontwikkeling centraal. Tijdens de bijeenkomst gaan we hierop in. Wat zijn hierin de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten? Voor welke vraagstukken is een innovatieve oplossing nodig? Hoe ziet het werkgeverschap van gemeenten er binnen vijf jaar uit en welke stappen moeten er dan nu genomen worden om daar te komen?

Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u collega’s van andere gemeenten uit de regio die met dezelfde onderwerpen bezig zijn.

Programma

Het programma start om 9.30 uur. U bent welkom vanaf 9.00 uur. In verschillende sessies gaat u in groepen aan de slag. Aan het einde van de bijeenkomst krijgt u een lunchpakket mee.

Voor wie?

Bent u actief op deze terreinen werkzaam, bijvoorbeeld in de uitvoering, in een coördinerende of leidinggevende rol, als loopbaan- of organisatieadviseur, vanuit HR of arbeidsomstandigheden? Dan nodigen wij u graag uit!

N.B.: Het fonds streeft naar een zo breed mogelijke deelnemersgroep van verschillende functies en verschillende gemeenten. Uw aanmelding is daarom nog geen definitieve bevestiging van deelname. Deze wordt op een later moment goed- of afgekeurd. Hiervan krijgt u uiteraard bericht.

Begeleiding

De bijeenkomst wordt begeleid door een extern bureau.

Kosten

Er zijn geen aanvullende kosten verbonden aan deelname voor medewerkers van gemeenten (CAR UWO van toepassing). Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de bijeenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Eveline Vat en Fleur Kruithof, beiden bereikbaar op 070-7630038 of Fred Jansen, 070-7630023.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u