Het evenement is volgeboekt, u kunt nog wel een plaats op de wachtlijst reserveren.

Reserveer uw plaats!

De opkomst van nieuwe technieken om op grote schaal steeds meer beschikbare databronnen te analyseren, leidt in het openbaar bestuur tot nieuwe mogelijkheden én vragen. Big Data, Open Data, data-analytics en datascience zijn inmiddels veelgehoorde termen onder bestuurders en directies. Ook breed gedeeld is dat de ontwikkeling ‘datagedreven sturing’ grote invloed zal hebben op onze ambtelijke en bestuurlijke praktijken.

Maar wat kan de precieze doorwerking en betekenis ervan zijn voor het openbaar bestuur? Wat betekenen Big Data en aanverwante begrippen nu eigenlijk precies en hoe kunnen die concepten bijdragen aan meer publieke waarde? En hoe kunt u datagedreven sturing (toch ook technisch complexe materie) het beste organiseren? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat datagedreven sturen en denken geen speeltje wordt voor (hyper)specialisten, maar stap voor stap goed in de organisatie verankerd wordt? Wat stelt die organisatie dan eigenlijk voor eisen aan ambtelijk vakmanschap, organisatie en interne sturing en aan het HRO-beleid?

Het A+O fonds gaat met deze vragen aan de slag in twee inspiratiesessies Datagedreven Sturing (9 mei en 30 mei 2017). We bouwen voort op al wat inmiddels in gang is gezet in gemeentelijke organisaties. Her en der zijn praktijken van datagedreven sturing in ontwikkeling en we delen deze ervaringen en kennis.

Programma

13.00 Inloop
 13.30 – Opening, inleiding programma
– Inleiding Big Data en datagedreven Sturing: publieke waarde
– Twee verhalen uit de praktijk
 15.00 pauze
 15.15 – Big data en datagedreven sturing: methoden. Illustratie case
– Big data en datagedreven sturing als sociale innovatie
– Vooruitblik op leernetwerk
 16.30 Afsluiting en borrel

*Deelnemers ontvangen de publicatie ‘Datagedreven sturing in gemeenten’ van het A+O fonds Gemeenten.

Voor wie?

Gemeentesecretarissen, MT-leden, beleidsadviseurs, HRO-adviseurs en/of informatiespecialisten die geïnteresseerd zijn in of direct te maken hebben (in sturende of uitvoerende zin) met het opstarten, uitrollen/implementeren van een casus rond datagedreven sturing.

Vervolg leernetwerk en meetups

Na de twee inspiratiesessies start het A+O fonds met een leernetwerk Datagedreven sturing. Deelnemers kunnen hier hun eigen case rondom big data en datagedreven sturing inbrengen. Gedurende de looptijd van het leernetwerk werkt men in de leerbijeenkomsten aan de eigen case of project. Deelnemers kunnen reflecteren op de eigen case/project en krijgen coaching. Daarnaast organiseren we samen met KING en de Vereniging van Onderzoek en Statistiek (VSO) landelijke meetups over datagedreven sturing.

Begeleiding

De inspiratiesessies en het leernetwerk worden begeleid door Henk Wesseling, Martin Haagoort, Amir Sabirovic en Philip van Veller van Berenschot. Samen hebben zij een schat aan ervaring in de technische, organisatorische en bestuurlijke kant van big data en datagedreven sturing. Naast diepe materiekennis beschikken de begeleiders ook over veel praktische kennis van datagedreven sturing. In de begeleiding van de leerbijeenkomsten zorgen ze voor de juiste balans tussen theorie en praktijk. Met name zal er ook veel oog zijn voor praktijksituaties aan de hand van voorbeelden.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze Inspiratiesessie. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de inspiratiesessie kunt u contact opnemen met Philip van Veller,  Berenschot via p.vanveller@berenschot.nl of 06 – 13104955.

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Zet uzelf op de wachtlijst.

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u