Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 24 plaatsen vrij!

Laat u inspireren om aan de slag te gaan met de arbeidsomstandigheden op uw werk.

Het thema arbeidsomstandigheden staat op dit moment volop in de belangstelling door de vernieuwing van de arbowet per 1 juli 2017. Daarin staat de aandacht voor preventie centraal. Met name omdat er aan de rol van de preventiemedewerker meer inhoud en zwaarte wordt gegeven.

Graag willen we u als preventiemedewerker (of arbocoördinator, adviseur arbo en verzuim en de andere gangbare namen binnen gemeenteland) inspireren en ondersteunen bij uw taak om Arbo voor het voetlicht te krijgen binnen uw organisatie.

We organiseren drie inspiratiesessies binnen het thema arbo; over de RIE Gemeenten, het GIR en verzuim. Elk onderwerp krijgt zijn eigen inspiratiesessie. En of u nu al werkt met de genoemde instrumenten of al veel over het onderwerp weet of juist nog niet, dat maakt niet uit. In de sessies gaan we aan de slag met een best practice en delen we kennis, inzicht en tips met elkaar. Het doel is om inspiratie en handvatten te krijgen om aan de slag te gaan en te blijven.

Inspiratiesessie GIR

Bij de inspiratiesessie GIR belichten we het thema veiligheid binnen de organisatie vanuit verschillende perspectieven. Aan de hand van een best practice en met de werkvorm ‘wereldcafe’ gaan we samen in gesprek over het thema veiligheid in de breedste zin van het woord.

Het programma in grote lijnen:

  • De Gemeente Stichtse Vecht licht toe hoe zij het GIR inzetten. Zij hebben zichzelf een norm gesteld m.b.t. het aantal en soort incidenten. Kom luisteren vanuit welke visie zij deze normstelling hebben ontwikkeld en hoe zij dit delen in de organisatie.
  • Ook gaan we in op het thema integriteit wat vele facetten heeft van fraude tot aan pesten en ongewenst gedrag.
  • Daarnaast belichten we het thema Sociale Veiligheid aangezien iedere gemeente te maken heeft met agressie en geweld. Hoe kunnen we Sociale veiligheid organiseren, wat is daar voor nodig?
  • Als laatste gaan we in op het instrument GIR. Hoe kunnen we het inzetten en inrichten.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze training. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training. Daarna brengen wij € 75,- in rekening.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen over de workshop kunt u contact opnemen met Marjan Jongsma via gezondwerk@aeno.nl of 070 763 0030.

Er zijn nog 24 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u