U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Laat u inspireren om aan de slag te gaan met de arbeidsomstandigheden op uw werk.

Het thema arbeidsomstandigheden staat op dit moment volop in de belangstelling door de vernieuwing van de arbowet per 1 juli 2017. Daarin staat de aandacht voor preventie centraal. Met name omdat er aan de rol van de preventiemedewerker meer inhoud en zwaarte wordt gegeven.

Graag willen we u als preventiemedewerker (of arbocoördinator, adviseur arbo en verzuim en de andere gangbare namen binnen gemeenteland) inspireren en ondersteunen bij uw taak om Arbo voor het voetlicht te krijgen binnen uw organisatie.

We organiseren drie inspiratiesessies binnen het thema arbo; over de RIE Gemeenten, het GIR en verzuim. Elk onderwerp krijgt zijn eigen inspiratiesessie. En of u nu al werkt met de genoemde instrumenten of al veel over het onderwerp weet of juist nog niet, dat maakt niet uit. In de sessies gaan we aan de slag met een best practice en delen we kennis, inzicht en tips met elkaar. Het doel is om inspiratie en handvatten te krijgen om aan de slag te gaan en te blijven.

Inspiratiesessie RIE Gemeenten

Wilt u aan de slag met het opstellen van een effectief beleid voor gezond en veilig werken binnen uw organisatie? De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vormt de basis voor dit beleid én kan met de RIE Gemeenten op maat worden uitgevoerd. Maar hoe organiseren we nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot dit beleid te komen? Aan de hand van een best practice en met de werkvorm ‘wereldcafe’ gaan we samen in gesprek over een effectief arbobeleid en welke plaats de RIE daarin heeft.

Het programma in grote lijnen:

  • De Gemeente Den Haag licht toe hoe zij de RIE inzetten en hoe zij daarmee bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
  • Ook gaan we in op de cultuur en het draagvlak van de RIE binnen de organisatie en wat de rol van de preventiemedewerker daarbij is. We kijken dan ook naar de taken en rollen van anderen.
  • Daarnaast gaan we in op de harde (gebouw, veiligheid en gezondheid) en de zachte factoren (PSA) van de RIE.
  • Als laatste gaan we in op het instrument RIE Gemeenten. Hoe kunnen we het inzetten en inrichten.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze training. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training. Daarna brengen wij € 75,- in rekening.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen over de workshop kunt u contact opnemen met Marjan Jongsma via gezondwerk@aeno.nl of 070 763 0030.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u