U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Op 31 oktober 2018 organiseren we een leerbijeenkomst over het ‘data-analytics maturity’ model voor gemeenten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met VNG Realisatie en Berenschot.

Data-analytics maturity model voor gemeenten

In de afgelopen periode hebben het A+O fonds Gemeenten, VNG Realisatie en Berenschot gezamenlijk een ‘data-analytics maturity’ model ontwikkeld.

Met dit model wordt inzichtelijk gemaakt waar uw organisatie staat op het vlak van data analytics, en hoe de inzichten daaruit worden omgezet in handelingen die leiden tot publieke waarde. Daarnaast geeft het model inzicht in de leer- en veranderaanpak om uw organisatie op dit vlak verder te ontwikkelen.

Voor deelnemers van deze leerbijeenkomst wordt de quick scan beschikbaar gemaakt van het ‘data analytics maturity’ model.

Aan het eind van deze leerbijeenkomst:

  • heeft u leren werken met het ‘data-analytics maturity’ model;
  • heeft u zicht op het ‘maturity’ niveau van uw gemeente op het vlak van ‘data analytics’;
  • en heeft u zicht op de verbeterpunten op het vlak van ‘data analytics’ in uw gemeente en welke stappen u kan ondernemen om dit verder te ontwikkelen.

Programma

Vooraf worden deelnemers gevraagd om de quick scan ‘data-analytics maturity’ in te vullen (1 uur).

14.00 – 14.45: Uitleg ‘data-analytics maturity’ model

14.45 – 15.30: Gezamenlijke analyse van de uitkomsten van de quick scan

15.30 – 15.45: Korte break

15.45 – 16.30: Discussie over handelingsperspectieven om de ‘data-analytics maturity’ in uw gemeente te verhogen

Waar en wanneer

31 oktober 2018 14.00- 16.30 u

S2M Utrecht CS, Moreelsepark 65, 3511 EP

Voor wie

Trekkers van projecten datagedreven sturing in gemeenten en functionarissen die zich (verder) willen bekwamen in datagedreven werken (projectleiders, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen, management).

Begeleiding

Henk Wesseling en Nanning de Jong – consultants verbonden aan Berenschot en specialisten op het terrein datagedreven sturing en nieuwe slimme technologieën.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Deze leerbijeenkomst is onderdeel van het programma Dataficering. Met dit programma ondersteunt het A+O fonds Gemeenten bij het toepassen van nieuwe digitale technologie, innovatie, leren van nieuwe taken en onderzoeken we hoe het werk in gemeenten verandert.

Voor meer informatie over de organisatie van de leerbijeenkomst en het programma Dataficering neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

 

 

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u