U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Op donderdag 7 februari organiseren we een leerbijeenkomst over het thema Internet of Things (IoT).

Internet of Things voor gemeenten
Internet of Things (IoT) is een term dat in de dagelijkse (gemeente)praktijk steeds vaker te horen is: vaak onder de noemer Smart City. In het kort worden bij IoT apparaten met sensoren uitgerust en aangestuurd via internettoepassingen. Een bekend voorbeeld betreft de vuilcontainers die op afstand aangeven wanneer ze vol zijn, waardoor ze kunnen worden geleegd als dat echt nodig is.

We focussen ons op de vraag hoe vanuit de huidige technologische ontwikkeling concreet innovaties plaats kunnen vinden door productontwikkeling in en met gemeenten. We schromen daarbij niet ook de technische basis van IoT te schetsen en inzicht te bieden in de voorwaarden om het dienstbaar aan democratie en burgers in te zetten. Zulke slimme oplossingen raken ook de overheid.

Aan het eind van deze leerbijeenkomst:
• Heeft u zicht op waarom IoT relevant is voor gemeenten;
• Heeft u kennis van wat IoT in de basis is en hoe IoT zich verhoudt tot het technische concept Smart Cities;
• Heeft u geoefend met het maken van een IoT-toepassing (en daarbij de basis van programmeren geleerd).

Leerbijeenkomst ‘Internet of Things’ voor gemeenten

Programma
14:00-14:15 uur Welkom en introductie
14:15-15:00 uur De basis van Internet of Things door Nanning de Jong  (Berenschot)
15:00-15:30 uur Voorbeeld: Smart Cities toepassing in de praktijk
15:30-15:45 uur Korte pauze
15:45-16:45 uur IoT ervaren (voor niet-technische mensen): zelf aan de slag met een IoT-eductatiekit om kleine toepassingen met sensoren te maken

Waar en wanneer
Donderdag 7 februari 14:00-16:45 uur
Utrecht, S2M Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

Voor wie
Trekkers van innovatie in gemeenten waarbij gemeentelijke vraagstukken worden opgepakt met gebruik van nieuwe technologie. Trekkers van projecten datagedreven sturing in gemeenten en functionarissen die zich (verder) willen bekwamen in datagedreven werken (projectleiders, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen, management), HR medewerkers die zich bezighouden met integriteit en ethiek.

Begeleiding
• Nanning de Jong, Berenschot
• Gastspreker over een praktijkvoorbeeld met IoT

Kosten
U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie
Deze leerbijeenkomst is onderdeel van het programma Dataficering. Met dit programma ondersteunt het A&O fonds Gemeenten bij het toepassen van nieuwe digitale technologie, innovatie, leren van nieuwe taken en onderzoeken we hoe het werk in gemeenten verandert. Vervolg leerbijeenkomsten Dataficering vinden in 2019 plaats op 4 april (Thema datamaturity en leerarrangementen datagedreven werken) en 11 juli.

Voor meer informatie over de organisatie van de leerbijeenkomst en het programma Dataficering neemt u contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u