U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Big Data en datagedreven sturing staan volop in de belangstelling. Ook gemeenten spannen zich steeds meer in om hun handelen zoveel mogelijk te baseren op kennis, op basis van slimmer verzamelde en slimmer geanalyseerde data. Er zijn veel kansen voor (lokale) overheden. Voorbeelden uit het land laten zien dat door datagedreven sturing effectievere oplossingen ontstaan, die goedkoper zijn en die meer worden gewaardeerd door de burger. Inzet op datagedreven sturing is een van de grootste kansen om de output en outcome te verhogen, netwerken te activeren en zo publieke meerwaarde te genereren. Sterker nog, regelmatig wordt de verwachting uitgesproken dat datarevolutie de gemeentelijke praktijk wezenlijk gaat veranderen.

De Opgave

Maar hoe organiseer je deze ontwikkeling in de gemeentelijke praktijk? De organisatie(ontwikkeling) en de medewerkers spelen een essentiële rol. De technische mogelijkheden zijn er vaak wel, maar het benutten van deze mogelijkheden is een opgave van mens en organisatie. De gemeente moet leren om met deze vergaande veranderingen om te gaan.

Het Leernetwerk

Het A+O fonds Gemeenten organiseert een leernetwerkgroep ‘Datagedreven sturing’, waar de deelnemers inzichten opdoen en ervaringen rond datagedreven sturing met elkaar bespreken en delen. Aan de orde komt de betekenis hiervan voor de organisatie en werkpraktijk van ambtenaren.

Vier interactieve modules

De kern van het leernetwerk is elkaar ontmoeten om van de docenten en elkaar te leren. Theorie en praktijksituaties wisselen elkaar daarbij af. We zoomen tijdens de modules telkens methodisch, organisatiekundig en bestuurskundig in op wat Big Data & Datagedreven sturing zijn. Daarbij ontstaat gaandeweg een overzicht van de belangrijke begrippen die een rol spelen in Big Data/Data gedreven vraagstukken.

Sessie 1: Datavolwassenheid

Om te beginnen verkennen we in module 1 aan de hand van een model hoe datavolwassen de (organisaties van de) deelnemers zijn. We kijken naar de aspecten die hierbij van belang zijn. Met voorbeelden uit de (eigen) praktijk gaan we dieper in op de materie. Daarna volgt een gedeelte met aandacht voor de impact op de mens en de organisatie. De nieuwe manier van organiseren is gericht op datagestuurd werken, korte beleidscycli met een nadruk op innovatieve werkwijzen en samenwerken en kennisdelen binnen en buiten de organisatie. De sturing is niet meer gebaseerd op hiërarchie, maar de leiding schept randvoorwaarden waarbinnen professionals publieke meerwaarde kunnen leveren. Dit is ook een cultuurvraagstuk wat een nieuwe manier van samenwerken en delen vraagt.

Sessie 2: De toekomst van datagedreven sturing

Deze module is gewijd aan de toekomst van datagedreven sturing en de niveaus van werken met (big) data. Een gastspreker schetst een toekomstperspectief aan de hand van het thema smart cities. Vanuit de ‘grote ontwikkelingen’ zoomen we in op gemeenten. Hoe kan datagedreven sturing bijdragen aan het creëren van publieke waarde? Zelfstandig, met stakeholders en in de netwerksamenleving?
Dat gemeenten werken met gegevens (nu: data) is natuurlijk niet nieuw. Er zijn echter verschillende niveaus te onderscheiden in het werken met (big) data. Onder de noemer ‘methoden’ gaan we hier in op deze verschillende niveaus van werken met data. De meest geavanceerde vormen van dit werken met data zijn nieuw en ontwikkelen zich nog steeds; dat is de connectie met het voorgaande verhaal.

Sessie 3: Arrangementen en Methoden

Hier maken we kennis met het organiseren van datagedreven sturing (arrangementen).Verder gaan we in op het ontwikkelen van hypotheses en methodieken voor analyse. Beide elementen, dus zowel het organiseren van en via arrangementen en de methodische vaardigheden voor daadwerkelijke analyse, vergen iets van de toekomstige nieuwe organisatie en de mensen die daarin werken. Daarop gaan we op het einde van deze module in.

Sessie 4: Cultuur, privacy en andere elementen

In deze sessie worden randvoorwaardelijke aspecten belicht. Met name de privacyaspecten (ook in samenhang met informatieveiligheid) halen regelmatig de discussie en publiciteit rond het werken met Big Data. Deze module gaat daar dieper op in.

In de ‘grand finale’ bieden we tot slot een geïntegreerd slotprogramma met een panel van diverse deelnemers met verschillende achtergronden. In deze sessie komen de elementen van de voorafgaande modules bij elkaar. De bedoeling is om niet alleen mooie beschouwingen, maar vooral ook concrete handelingsperspectieven te destilleren uit de voorafgaande sessies en de discussie van/met het panel.

Voor wie?

Het leernetwerk is bedoeld voor trekkers van projecten datagedreven sturing of big data in de gemeentelijke organisatie, dan wel degenen die hier intensief bij betrokken zijn. Dit kunnen medewerkers zijn uit de lijn (management, programmamanagers, projectleiders), uitvoering (beleidsmedewerkers, O en S) of staf (Informatiespecialisten, IT, HR) zijn. We verwachten dat je in het leernetwerk je eigen case inbrengt waaraan je tijdens de duur van het leernetwerk werkt.  Je project kan zich in de (op)start-, uitvoerings- of implementatie of transferfase bevinden. Zo nodig wordt de inrichting van het leernetwerk toegespitst op deelnemers met vergelijkbare vragen en praktijkervaring.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Henk Wesseling, Martin Haagoort, Amir Sabirovic en Philip van Veller van Berenschot. Samen hebben zij een schat aan ervaring in de technische, organisatorische en bestuurlijke kant van big data en datagedreven sturing. Naast diepe materiekennis beschikken de begeleiders ook over veel praktische kennis van datagedreven sturing. In de begeleiding van de leerbijeenkomsten zorgen ze voor de juiste balans tussen theorie en praktijk. Er is met name veel oog voor praktijksituaties aan de hand van voorbeelden.

Waar en wanneer

12 september, 13.00– 17.00 uur.
Locatie: Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

In de startbijeenkomst komt aan de orde: kennismaking deelnemers en begeleiders, ophalen van verwachtingen en het geven van een verdere vooruitblik naar de sessies van het leernetwerk.

De overige modules van het leernetwerk vinden plaats op 26 september, 10 oktober en 31 oktober (allen 13.00-17.00 u).

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan dit leernetwerk. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de eerste bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de inspiratiesessie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u