U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Big Data en datagedreven sturing staan volop in de belangstelling. Ook gemeenten spannen zich steeds meer in om hun handelen zoveel mogelijk te baseren op kennis, op basis van slimmer verzamelde en slimmer geanalyseerde data. Er zijn veel kansen voor (lokale) overheden. Voorbeelden uit het land laten zien dat door datagedreven sturing effectievere oplossingen ontstaan, die goedkoper zijn en die meer worden gewaardeerd door de burger. Inzet op datagedreven sturing is een van de grootste kansen om de output en outcome te verhogen en netwerken te activeren en zo publieke meerwaarde te genereren. Sterker nog, regelmatig wordt de verwachting uitgesproken dat datarevolutie de gemeentelijke praktijk wezenlijk gaat veranderen.

De Opgave

Maar hoe organiseer je deze ontwikkeling in de gemeentelijke praktijk? De organisatie(ontwikkeling) en de medewerkers spelen een essentiële rol. De technische mogelijkheden zijn er vaak wel, maar het benutten van deze mogelijkheden is een opgave van mens en organisatie. De gemeente moet leren om met deze vergaande veranderingen om te gaan.

Het Leernetwerk

Het A+O fonds Gemeenten start in december 2017 het derde leernetwerkgroep ‘Datagedreven sturing’, waar de deelnemers inzichten opdoen en ervaringen rond datagedreven sturing met elkaar bespreken en delen. Aan de orde komt de betekenis hiervan voor de organisatie en werkpraktijk van ambtenaren.

Vier interactieve modules

De kern van het leernetwerk is elkaar ontmoeten om van de docenten en elkaar te leren. Theorie en praktijksituaties wisselen elkaar daarbij af. We zoomen tijdens de modules telkens methodisch, organisatiekundig en bestuurskundig in op wat Big Data & datagedreven sturing zijn. Daarbij ontstaat gaandeweg een overzicht van de belangrijke begrippen die een rol spelen in Big Data/Data gedreven vraagstukken.

Sessie 1: Datavolwassenheid
Verkenning aan de hand van een model hoe datavolwassen de (organisaties van de) deelnemers zijn. We besteden aandacht aan nieuwe manieren van organiseren door datagedreven sturing en de gevolgen voor organisatie, werk, mensen en cultuur.

Sessie 2: De toekomst van datagedreven sturing
Deze module is gewijd aan de toekomst van datagedreven sturing en de niveaus van werken met (big) data. Hoe kan datagedreven sturing bijdragen aan het creëren van publieke waarde? Zelfstandig, met stakeholders en in de netwerksamenleving? Dat gemeenten werken met gegevens (nu: data) is natuurlijk niet nieuw. Er zijn echter verschillende niveaus te onderscheiden in het werken met (big) data. Onder de noemer ‘methoden’ gaan we hier op in. Deze methoden zijn voordurend in ontwikkeling. We besteden aandacht aan de meest geavanceerde en nieuwe vormen van werken met data.

Sessie 3: Arrangementen en Methoden
Hier maken we kennis met het organiseren van en met datagedreven sturing (arrangementen). Verder gaan we in op het ontwikkelen van hypotheses en methodieken voor analyse. Beide elementen, dus zowel het organiseren van en via arrangementen en de methodische vaardigheden voor daadwerkelijke analyse, vergen iets van de toekomstige nieuwe organisatie en de mensen die daarin werken. Daarop gaan we tot slot van deze module in.

Sessie 4: Cultuur, privacy en andere elementen
In deze module worden randvoorwaardelijke aspecten belicht. Met name de privacyaspecten (ook in samenhang met informatieveiligheid) halen regelmatig de discussie en publiciteit rond het werken met Big Data. In deze sessie komen de elementen van de voorafgaande modules bij elkaar. De bedoeling is om niet alleen mooie beschouwingen, maar vooral ook concrete handelingsperspectieven te destilleren voor de praktijk van de deelnemers.

Voor wie?

Het leernetwerk is bedoeld voor trekkers van projecten datagedreven sturing of big data in de gemeentelijke organisatie dan wel degenen die hier intensief bij betrokken zijn. Dit kunnen medewerkers zijn uit de lijn (management, programmamanagers, projectleiders), uitvoering (beleidsmedewerkers, O en S) of staf (Informatiespecialisten, IT, HR) zijn. We verwachten dat je in het leernetwerk je eigen case inbrengt waaraan je tijdens de duur van het leernetwerk werkt.  Je project kan zich in de (op)start-, uitvoerings- of implementatie of transferfase bevinden. Zonodig wordt de inrichting van het leernetwerk toegespitst op deelnemers met vergelijkbare vragen en praktijkervaring.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Henk Wesseling, Martin Haagoort, Amir Sabirovic en Philip van Veller van Berenschot. Samen hebben zij een schat aan ervaring in de technische, organisatorische en bestuurlijke kant van big data en datagedreven sturing. Naast diepe materiekennis beschikken de begeleiders ook over veel praktische kennis van datagedreven sturing. In de begeleiding van de leerbijeenkomsten zorgen ze voor de juiste balans tussen theorie en praktijk. Met name zal er ook veel oog zijn voor praktijksituaties aan de hand van voorbeelden.

Let op! 4 bijeenkomsten:

  • 7 december
  • 16 januari
  • 30 januari
  • 15 februari
  • 6 maart

De bijeenkomsten starten om 13.00 en we sluiten af om 17.00.

Locatie: 

Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er extra kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de inspiratiesessie kunt u contact opnemen met Philip van Veller,  Berenschot via p.vanveller@berenschot.nl of 06 – 13104955.

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met: Renz Davits of Sandra de Weerd, A+O fonds Gemeenten, evenementen@aeno.nl of 070 7630030.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u