Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 14 plaatsen vrij!

De komst van de Omgevingswet vraagt om op een integrale manier te kijken naar de opgaven. Dit vraagt van medewerkers een andere manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus:

  • Samenwerken binnen de gemeente
  • Samenwerken met bewoners & bedrijven
  • Samenwerken in de regio

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? En wat betekent dit voor de gemeente en voor jou als medewerker? Wat vraagt het samenwerken op de verschillende niveaus van jou als professional? Hoe geef je samenwerking goed vorm en welk gedrag hoort daar wel of niet bij?

Tijdens het regionale leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’ ga je samen met vakgenoten op zoek naar antwoorden. Dit leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. De bijeenkomsten duren van 10.00-16.00. De sessies vinden plaats op dinsdag 11 februari, 17 maart, 21 april en 12 mei 2020.

Aan het einde van de bijeenkomsten…

  • heb je meer kennis van en inzicht in wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente en voor jezelf
  • heb je meer inzicht in wat samenwerken in relatie tot de Omgevingswet van je vraagt als professional (houding en gedrag)
  • heb je ervaren wat de succes/faalfactoren zijn voor een goede samenwerking en hoe jij dit concreet kunnen toepassen in je werk

Programma

Voorafgaand aan de leerkring vindt een digitale intake plaats waar jij jouw specifieke leervragen kunt aangeven. Aan de hand daarvan wordt het programma verder aangescherpt.

Het leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de niveaus van samenwerken centraal.

  • Bijeenkomst 1: Inhoud Omgevingswet en samenwerkingsvaardigheden
  • Bijeenkomst 2: Samenwerking binnen de gemeente
  • Bijeenkomst 3: Samenwerking met burgers & bedrijven
  • Bijeenkomst 4: Samenwerking in de regio

Elke bijeenkomst bestaat uit de elementen luisteren, delen, ervaren en reflecteren. De werkvorm verschilt per bijeenkomst.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving of dienstverlening aan de balie voor met name het fysiek domein.

Waar en wanneer

Dinsdag 11 februari, 17 maart, 21 april en 12 mei  bij het Artisto Congrescentrum in Eindhoven, van 10.00 tot 16.00 uur.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door twee trainers/leercoaches die zowel op de inhoud van de Omgevingswet als op verandermanagement zeer ervaren zijn.

Maximaal aantal deelnemers

20 personen (max 2 deelnemers per organisatie)

Kosten

Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn en zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 150,- per bijeenkomst). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van elke bijeenkomst. Het is niet mogelijk om een vervanger te sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van de leernetwerk neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30. Bij inhoudelijke vragen neem contact op met Esther Loozen, projectleider Omgevingswet via esther.loozen@aeno.nl

Er zijn nog 14 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u