Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

 

Leernetwerk Performanceverbetering met 70:20:10

Herken je deze vragen voor je domein, dienst of afdeling?

  • Welke ondersteuning is het meest effectief bij de invoering van de omgevingswet?
  • Hoe kunnen we de rol als HR-businesspartner versterken met effectieve oplossingen bij de implementatie van de nieuwe software en de nieuwe werkwijzen?
  • Hoe te partneren met het management om de implementatie van de omgevingswet integraal én effectief naar de gewenste resultaten te brengen?
  • Hoe kunnen we onze medewerkers ondersteunen na de inhoudelijke en organisatorische kanteling zodat we betere diensten kunnen verlenen aan cliënten?
  • Hoe kunnen we de doelstellingen van de decentralisaties beter realiseren (burger beter in de eigen kracht krijgen, vergroten burgerparticipatie, meer effectieve en doelmatige hulpverlening, meer integraliteit)?
  • Hoe krijgen we grip op de grote hoeveelheid aanvragen die gedaan worden? En wat betekent dit voor inkoop?

Deze vragen kennen meerdere dimensies, waarbij de eerste gedachte vaak is: we organiseren een training of maken een e-learning. Het is niet zeker of dit ook daadwerkelijk het probleem gaat oplossen of de kans gaat benutten. De vraag is nu: hoe kun je meer toegevoegde waarde leveren voor de gemeente door de juiste vragen te stellen en de koppeling te maken met de echte verwachtingen en de gewenste resultaten van managers en de organisatie. Dit programma ondersteunt je bij echte vragen uit de praktijk.

Door te kijken naar kritieke taken van de betrokkenen én dieperliggende factoren van invloed. Dit leidt tot andersoortige oplossingen dan je tot nu toe hebt ingezet, met meer zichtbare (en dus ook meetbare) opbrengst voor de gemeente en betere samenwerking met je collega’s van andere ondersteunende afdelingen!

Dit aanbod wordt georganiseerd in de vorm van een leernetwerk door het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met Tulser.

Wat levert het leernetwerk op?
Je werkt resultaatgericht aan performance verbetering en professionalisering binnen je domein, dienst of afdeling.
Je stelt andere vragen bij analyse van performance en professionaliseringsvraagstukken, management, professionals en HR voeren een betere dialoog bij het oplossen van problemen en uitdagingen.
Je voegt zichtbaar waarde toe en draagt bij aan het succes van het domein binnen je gemeente (prestatieverbetering).
De samenwerking met andere afdelingen verbetert.
Minimale onderbreking van je werk omdat je werkt aan je eigen uitdaging en praktijkvraagstukken.

Inhoud en programma:

Introductie via een online live sessie (1 uur)
Introductie, online omgeving
Prestatieverbetering van mensen als uitgangspunt.
Je eigen project.
Leerbijeenkomst dag 1:
Verbinding met het kernproces binnen je domein: welke taal spreken we?
Organisatie-analyse: toepassen van de tools in de eigen praktijk.
Prestatie analyse: doe het zelf met behulp van de tools.
Leerbijeenkomst dag 2:
Invloedanalyse: welke factoren spelen een rol bij de implementatie van belangrijke thema’s in je domein? Toepassing van het negenveldenmodel van Rummler: iedere dag te gebruiken. We oefenen het gebruik tijdens deze dag.
Beste presteerders: waarom zijn ze belangrijk en waar vind je ze?
Rapporteren: creëer commitment en duurzame relaties met de sleutelfiguren in je organisatie en de andere afdelingen.
Presentatie projecten (1 dagdeel) + uitreiking certificaten

Voor wie?
HR adviseurs, opleidingsadviseurs, managers en teamleiders van gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor de performance/resultaten (effectiviteit dienstverlening) en professionalisering in hun domein, dienst of afdeling.

Wanneer en waar?
Leerbijeenkomsten: 27 en 28 november 2017, 9.30 -17.00 u
Terugkomdagdeel: 22 januari 2018, 13.00-17.00 u
Locatie: Utrecht

Begeleiding
Twee ervaren 70.20.10 experts van Tulser , Fabrice Luijten en Vivian Heijnen, begeleiden het leernetwerk. Tulser helpt organisaties met behulp van 70.20.10 om slimmer te werken. Om zo beter te presteren en effectief om te gaan met veranderingen.

Kosten
Je kunt kosteloos deelnemen aan dit leernetwerk. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,- per dagdeel). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het leernetwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over de organisatie of inhoud van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070- 763 00 30.

Aanmelden

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u