U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Wat is uw rol binnen de veranderingen van de Omgevingswet? En hoe start u het gesprek over de Omgevingswet? En bent u lid van de ondernemingsraad of kaderlid van de bonden? Kom dan naar de bijeenkomst ‘de OR: klaar voor de Omgevingswet?’ De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de A+O-fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies, in samenwerking het programma Aan de slag met de Omgevingswet en met de bonden CNV, FNV en CMHF.

Voor wie

Voor OR-leden en kaderleden van de bonden die werkzaam zijn in de sector Gemeenten, Waterschappen of Provincies.

Programma

09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.30 Opening door Ineke van der Hee
10.30 – 11.15 Lezing Pierre van Leent
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.30 Workshops ronde 1
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 14.30 Workshops ronde 2

Sprekers

  • Ineke van der Hee is programmadirecteur van het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet.
  • Pierre van Leent heeft jarenlang bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en gemeente Breda gewerkt. Hij is nu adviseur CNV (GO) en kandidaat gemeenteraadslid. Namens de bonden neemt hij zitting in het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Workshops

De onderstaande de workshops worden in beide rondes gegeven. U kunt twee van de workshops volgen ,een in in ronde 1 en een in ronde 2.

  • Passiespel: Vanuit welke rol benadert u de invoering van de nieuwe Omgevingswet binnen uw organisatie? Als een BFF? Een perfectionist? Een levensgenieter of juist vanuit de rol van een nannie? Doe het passiespel en leer hoe u uw rol het beste kunt inzetten in uw organisatie. Het  passiespel werkt met vier verandertypen (calculerend, vernieuwend, consoliderend of onderscheidend). Tijdens de workshop krijgt u direct toepasbaar advies en een terugkoppeling op papier zodat u er in uw dagelijks werk mee verder kan. Meer informatie over het passiespel, vindt u hier.
  • Workshop Veranderende Vaardigheden door het werken met de Omgevingswet. Door het werken naar de bedoeling van de Omgevingswet worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Dit is per persoon en per organisatie anders en vraagt dus om maatwerk. In deze workshop ontstaat inzicht in de bedoeling van de wet, de veranderingen in benodigde vaardigheden en een kennismaking met tools die u kunnen helpen in uw eigen organisatie het gesprek te voeren, onder andere met de gespreksstarter Veranderprofielen.
  • De rol van OR bij begeleiding van medewerkers bij de invoering van de Omgevingswet: De Omgevingswet heeft nogal wat implicaties voor de vaardigheden en manier van werken die gevraagd wordt van ambtenaren. De andere en, in sommige gevallen, nieuwe vaardigheden zullen niet met één cursus of training aangeleerd zijn. Hoe kan de organisatie haar medewerkers daarin begeleiden? Dat kan op verschillende manieren. De OR kan ook daar haar invloed op uitoefenen. In deze workshop gaan we in op de bevoegdheden van waaruit u werkt als OR, hoe u die invloed effectief kunt uitoefenen en hoe u actief kunt bijdragen in een goede begeleiding van de medewerkers en zo de organisatie kunt ondersteunen in het anticiperen op de invoering van de Omgevingswet.
  • Zonder wrijving geen glans. De nieuwe Omgevingswet, hoe organiseert u het met mensen? Er belooft veel te veranderen in het toezien op en handhaven van regels in de openbare ruimte. Dit betekent ook iets voor de mensen die er mee zullen werken. Van controle gestuurd naar meer advies- en begeleidingsgericht werken. Wat doet dit met de bestaande functies en beroepen binnen de organisaties? En nog belangrijker: wat doet dit met de mensen die de huidige wet uitoefenen? Hoe harmoniseert u de nieuw gevraagde kwaliteiten van mensen, zodat de huidige werknemers tijdig en passend kunnen mee stromen in de nieuwe werkwijze? Hoe geven werknemers hun eigen stem in dit grote veranderproces, gebruiken we de weerstand en wensen effectief? Het belang van goed afscheid nemen van oude werkwijzen en eventueel collega’s komt ook aan de orde in deze workshop.
  • De implementatie van de Omgevingswet: een project?
    De implementatie van de Omgevingswet is geen project. Het is meer een veranderbeweging met uiteenlopende componenten. Het is niet alleen een verandering in wet- en regelgeving. Het zal ook een cultuurverandering met zich mee brengen die vraagt om een andere mindset en een andere manier van samenwerken.  Dit heeft impact op de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de medewerkers hiermee te maken krijgen. Daarom is het goed om nu al stil te staan bij de  rol die de OR hierin kan spelen.

Kosten

Er zijn geen aanvullende kosten verbonden aan deelname voor medewerkers van gemeenten, waterschappen of provincies. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de bijeenkomst.

Deelnemers

Omdat we een verdeling willen van de deelnemers over de sectoren, worden de definitieve plaatsen in een later stadium toegekend. Uw aanmelding is dus nog geen definitieve bevestiging.

Meer informatie

Voor vragen, kunt u contact opnemen Heeft u vragen. Neem dan contact op met Esther Loozen, projectleider A+O fonds Gemeenten via esther.loozen@aeno.nl of via  06 – 58 83 25 56.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u