U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Leren op andere manieren te kijken naar veranderprocessen van gemeenten

Eind 2017 is het A+O fonds Gemeenten het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente (DVG) gestart. Doel van dit traject is om gemeentelijke bestuurders, managers, medewerkers en veranderaars te ondersteunen bij veranderopgaven. Dit door inzichten te bieden in de manier waarop gemeentelijke verandertrajecten verlopen. We kijken hierbij op andere manieren dan gebruikelijk naar gemeentelijke veranderdynamieken. Door vanuit allerlei verschillende invalshoeken te kijken kun je jouw eigen veranderpraktijk en visies daarop spiegelen aan:

 • alternatieve invalshoeken (tussentijdse resultaten van onderzoek)
 • ervaringen met veranderdynamieken bij andere gemeenten
 • een breed pallet aan perspectieven op verandering vanuit allerlei verschillende posities, gremia en professionele invalshoeken.

Het Leer- en onderzoekstraject DVG omvat casestudies, interviews, een survey en leer-bijeenkomsten. Inmiddels, zomer 2018, zijn we halverwege het leer- en onderzoekstraject en zijn er vele inzichten ontstaan in de veranderdynamieken van gemeenten. Dit najaar scherpen en vullen we de inzichten aan met opbrengsten uit de casestudies bij gemeenten. Deze nieuwe inzichten brengen we in de laatste DVG Reflectiesessies in en tijdens een workshop op het A+O Festival op 4 oktober. Op 13 december tijdens een speciale bijeenkomst in het kader van het 25-jarige bestaan van het A+O fonds presenteren we de eindopbrengsten van het DVG-traject.

Nog twee Reflectiesessies

In de laatste reflectiesessies komen de verschillende perspectieven op de veranderdynamieken en veranderprocessen in gemeenten aan de orde. Waar het onderzoek startte met het plaatsen van verandertrajecten in een legitimeringsperspectief, gaan we nu de diepte in met een analyse van de verschillende type veranderprojecten van gemeenten binnen de context van andere perspectieven zoals institutionele complexiteit.

In de Reflectiesessies kun je leren en meedenken over de veranderdynamieken van gemeenten met nieuwe inzichten zoals:

 • de rol van veranderfontijntjes in een zee van veranderingen
 • hoe gemeenten veranderen ondanks verandermanagement
 • de gemeente als hero with thousand faces
 • de functie van kreetsurving, taalgenootschappen en ontkoppelparadijzen.

Programma

Van 13.30 – 17.00 (inloop vanaf 13.00)

 • Opening en welkom
 • Presentatie (tussentijdse) resultaten van het Leer- en onderzoekstraject DVG
 • Reflectie op deze resultaten met de deelnemers
 • Uitwisselen van reflecties en ‘dialoog tussen perspectieven’
 • Algemene conclusies n.a.v. ‘dialoog tussen perspectieven’
 • Afsluiting

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij veranderingen in zijn of haar gemeente is welkom bij de Reflectiesessie DVG.  De reflectiesessies zijn bestemd voor uitvoerende medewerkers, beleidsadviseurs, gemeentesecretarissen, organisatie-adviseurs, HR-adviseurs, directeuren, leidinggevenden, organisatie-, stafmedewerkers bedrijfsvoering (financiën, IT),  ondernemingsraads- en GO-leden,  vertegenwoordigers van gemeentelijke koepelorganisaties, raadsleden en bestuurders.

Begeleiding

Prof. Dr. Thijs Homan begeleidt het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Hij is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren

Website en platform DVG

Voor meer informatie over DVG zie:  https://www.aeno.nl/leertraject-veranderende-gemeente. U kunt de inzichten uit het Leer- en onderzoekstraject ook volgen via het digitale platform DVG. Hiervoor kunt u zich aanmelden via: https://www.aeno-platform.nl/aanmelden-ao-fonds-gemeenten-community-de-veranderende-gemeente/

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht voor deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze bijeenkomst neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u