U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Leren op andere manieren te kijken naar veranderprocessen van gemeenten

Eind 2017 is het A+O fonds Gemeenten het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente (DVG) gestart. Doel van dit traject is om gemeentelijke bestuurders, managers, medewerkers en veranderaars te ondersteunen door inzichten te bieden in de manier waarop gemeentelijke verandertrajecten verlopen. Dit doen we door op andere manieren dan gebruikelijk te kijken naar gemeentelijke veranderdynamieken. Door vanuit allerlei verschillende invalshoeken te kijken kunt u uw eigen veranderpraktijk en visies daarop spiegelen aan:

  • Alternatieve invalshoeken (tussentijdse resultaten van onderzoek).
  • Ervaringen met veranderdynamieken bij andere gemeenten.
  • Een breed pallet aan perspectieven op verandering vanuit allerlei verschillende posities, gremia en professionele invalshoeken.

Het Leer- en onderzoekstraject DVG omvat casestudies, interviews, een survey en leer-bijeenkomsten. We zijn gestart met drie Deiningssessies DVG, deze worden nu opgevolgd door Reflectiesessies.

Reflectiesessie

Resultaten van onderzoek geven vaak verschillende reacties bij verschillende doelgroepen. Zo zullen de resultaten van het onderzoek De Veranderende Gemeente vermoedelijk verschillend worden beoordeeld door gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen, burgemeesters en wethouders, managers van de gemeente, ambtenaren van de gemeente, vakbonden, burgers, belangengroeperingen, ondernemingen, etc.. Ieder reageert immers vanuit een eigen, uniek  perspectief.

Nieuwe kennis en inzichten kunnen ontstaan als verschillende perspectieven met elkaar geconfronteerd worden. Zijn er dan grotere patronen waarneembaar? En wat gebeurt er met mijn eigen perspectief, als ik merk dat er over dezélfde dynamieken ook heel ándere gezichtspunten mogelijk zijn? Uit een gestructureerde ‘dialoog tussen perspectieven’ kunnen vernieuwende en verrassende inzichten ontstaan die een nieuw licht werpen op De Veranderende Gemeente. De reflectiesessies zijn bedoeld om deze discussie mogelijk te maken.

In de reflectiesessies presenteren we tussentijdse resultaten van het Leer- en onderzoekstraject DVG, waarbij de deelnemers vervolgens uitgenodigd worden om vanuit hun éigen perspectief en belangenpositie te reageren. Middels een ‘dialoog tussen perspectieven’ kunnen deze inzichten vervolgens nader worden getoetst en uitgediept.

Programma

Van 13.30 – 17.00 u

  • Opening en welkom
  • Presentatie (tussentijdse) resultaten van het Leer- en onderzoekstraject DVG
  • Reflectie op deze resultaten in eigen kring
  • Uitwisselen van reflecties en ‘dialoog tussen perspectieven’
  • Algemene conclusies n.a.v. ‘dialoog tussen perspectieven’
  • Afsluiting

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij veranderingen in zijn of haar gemeente is welkom bij de Reflectiesessie DVG.  De reflectiesessies zijn bestemd voor uitvoerende medewerkers, beleidsadviseurs, gemeentesecretarissen, organisatie-adviseurs, HR-adviseurs, directeuren, leidinggevenden, organisatie-, stafmedewerkers bedrijfsvoering (financiën, IT),  ondernemingsraads- en GO-leden,  vertegenwoordigers van gemeentelijke koepelorganisaties, raadsleden en bestuurders.

Begeleiding

Prof. Dr. Thijs Homan begeleidt het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Hij is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren.

Website en platform DVG

Voor meer informatie over DVG vindt u op onze website. U kunt de inzichten uit het Leer- en onderzoekstraject ook volgen via het digitale platform DVG. Direct aanmelden voor platform DVG.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u