U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

De nieuwe identiteit van Burgerzaken, digitalisering en de gevolgen voor het werk.

De afdelingen Burgerzaken van gemeenten staan aan de vooravond van diverse veranderingen. Recente ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving, landelijk en Europees beleid, nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering werken door binnen alle thema’s van Burgerzaken: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie.

Over deze ontwikkelingen heeft het A+O fonds Gemeenten recent samen met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) de publicatie ‘De nieuwe identiteit van Burgerzaken’ uitgebracht.

Gevolgen van digitalisering

De komende transformatie van burgerzaken vraagt om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitdaging die voor hen ligt, organiseert het A+O fonds Gemeenten samen met de NVVB de Startbijeenkomst: Werken aan de toekomst van Burgerzaken. In deze bijeenkomst verkennen we de gevolgen van digitalisering voor het werk en gaan we in op het managen van het transformatieproces en het professionaliserings- en inzetbaarheidsvraagstuk voor medewerkers (HR-aspecten).

Opmerking:
De eerste startbijeenkomsten hebben plaatsgevonden in 2017. In 2018 herhalen we deze “start”-bijeenkomst nog drie keer.  Als vervolg op de startbijeenkomst organiseert het A+O fonds Gemeenten samen met de NVVB in 2018 verdiepingssessies Transformatie Burgerzaken. Deze vindt u terug op de agenda van A+O fonds Gemeenten.

Programma

13.00 Inloop
13.15 Opening
Inleiding over de nieuwe identiteit van Burgerzaken door John de Ruiter van de NVVB, waarbij de focus wordt gelegd op de laatste ontwikkelingen.
14.00 Verkenning van het transformatieproces, het professionaliserings- en inzetbaarheidsvraagstuk van Burgerzaken. Presentatie onderzoek en Transformatievizier.
15.00  Pauze
15.15 “De Prioriteitentafel”: met behulp van het Transformatievizier gezamenlijk handelingsperspectieven onderzoeken en prioriteiten bepalen voor uw eigen gemeente.
16.00 Praktijkvoorbeeld of ‘Open space’.
16.30 Afsluiting en borrel

Voor wie

De verander- en leerbijeenkomst is bestemd voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken die net zijn gestart of nog moeten starten met de transformatie van burgerzaken.

Begeleiding

John de Ruiter en Patrick van Beukering begeleiden deze Startbijeenkomst. John De Ruijter is secretaris bij de NVVB en kent de dagelijkse praktijk het vakgebied Burgerzaken. Daarnaast is hij vanuit zijn rol bij de NVVB goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Patrick van Beukering is specialist in organisatieontwikkeling en Human Resource Development (duurzame inzetbaarheid en mobiliteit) en goed thuis in de veranderopgaves in publieke sectoren.

Digitaal platform Transformatie Burgerzaken

Kennis, instrumenten, goede praktijken over de transformatie van burgerzaken zoals instrumenten voor bedrijfsvoering (o.a. formatieberekening) kunt u vinden op het digitale platform Transformatie Burgerzaken. Indien u deelneemt aan een leerbijeenkomst krijgt u vanzelf toegang tot dit platform. U kunt zich ook zelf aanmelden. Klik hier.

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er extra kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u