Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 14 plaatsen vrij!

Met het oog op mijn toekomst

Het werk bij Burgerzaken verandert ingrijpend door regelgeving en digitalisering. Hoewel er landelijke ontwikkelingen zijn, verschillen gemeenten in de manier waarop ze daarmee omgaan. Eén ding is overal gelijk: Het werk verandert en voor medewerkers is het belangrijk en leuk om mee te bewegen met die ontwikkelingen.

Op 12 september organiseren we, samen met de NVVB, een bijeenkomst voor medewerkers Burgerzaken uit de regio Utrecht. We zijn deze dag te gast bij de gemeente Utrecht. Sluit jij ook aan?

Samen met collega’s van andere gemeenten sta je stil bij de veranderingen die bij burgerzaken plaatsvinden. Welke invloed hebben die op jouw werk? Hoe ziet jouw werk er over 3 jaar uit?

In de middag gaan we in op leren en ontwikkelen en de verschillende manieren waarop jij je kunt blijven ontwikkelen. In de workshops ga je aan de slag met jouw talenten en drijfveren en hoe je die kunt inzetten bij jouw verdere ontwikkeling.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van Burgerzaken uit de regio Utrecht.

Wat gaan we doen?

Programma “Met het oog op mijn toekomst”  12 september Utrecht  

Tijd Onderdeel
09.30 Inloop en kiezen van de workshop
10.00 Welkom door gastgemeente, A+O fonds Gemeenten en NVVB en gemeente Utrecht. Uitleg doel en opzet van de dag. Wat doen we wel en wat doen we niet?
10.15 Wat verandert er bij Burgerzaken?
door: NVVB
11.00 “Wat verandert er in mijn werk?”

Interactieve sessie waarin medewerkers zelf in kaart brengen uit welke taken/werkzaamheden hun werk bestaat, hoeveel tijd ze daaraan besteden, hoe leuk ze dat vinden en hoe ze verwachten dat die taken veranderen binnen 3 jaar.  Na afloop weet elke deelnemer beter hoe zijn of haar werk verandert.

12.00 Lunchpauze en netwerken
13.00 Wat moet ik kennen en kunnen in de toekomst bij burgerzaken?”
door: Publieksacademie. Uitleg over het nieuwe diplomastelstel en wat NVVB er globaal gezien verandert aan het profiel van de medewerker Burgerzaken.
13.15 “Hoe kan ik op andere manieren leren en ontwikkelen?”

Leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Welke manieren zijn er nog meer?

13.45 “Meebewegen met verandering,  hoe doe je dat?”
Verhalen uit de praktijk.
14.15 Workshops
Zelf aan de slag! Drie workshops waarin je handvatten krijgt om jouw talenten en drijfveren beter te leren kennen en na te denken over in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen.

  • De rollende keuken
  • Stap 0
  • Schatgraven
15.45 Afronden door gastgemeente Utrecht, A+O fonds Gemeenten en NVVB
16.00 Einde

Wat zijn de kosten?

We brengen geen aanvullende kosten in rekening voor deelname aan deze dag. Wel rekenen we op je komst als je je hebt aangemeld. Alleen wanneer je niet aanwezig bent en niet op tijd bent afgemeld, brengen we € 150,- in rekening.

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet komen? Vraag een collega om in jouw plaats te gaan en geef haar of zijn naam aan ons door. Of meld je bij ons af tot uiterlijk woensdag 5 september (5 werkdagen voor de bijeenkomst).
Voor vragen kun je contact opnemen met evenementen@aeno.nl.

Er zijn nog 14 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u