U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Met het oog op mijn toekomst

Het werk bij Burgerzaken verandert ingrijpend door regelgeving en digitalisering. Hoewel er landelijke ontwikkelingen zijn, verschillen gemeenten in de manier waarop ze daarmee omgaan. Eén ding is overal hetzelfde: Het werk verandert en voor medewerkers is het belangrijk en leuk om mee te bewegen met die ontwikkelingen.

Op 24 september organiseren we, samen met de NVVB, een bijeenkomst voor medewerkers Burgerzaken in de regio Goeree-Overflakkee. We zijn deze dag te gast bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Sluit jij ook aan?

Samen met collega’s van andere gemeenten sta je stil bij de veranderingen die bij Burgerzaken plaatsvinden. Welke invloed hebben die op jouw werk? Hoe ziet jouw werk er over 3 jaar uit?

In de middag gaan we in op leren en ontwikkelen en de verschillende manieren waarop jij je kunt blijven ontwikkelen. In de workshops ga je aan de slag met jouw talenten en drijfveren en hoe je die kunt inzetten bij jouw verdere ontwikkeling.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van Burgerzaken uit de regio Goeree-Overflakkee.

Programma

Tijd Onderdeel
09.30 Inloop
10.00 Welkom
10.15 Wat verandert er bij Burgerzaken?
door: NVVB
“Wat verandert er in mijn werk?”

Interactieve sessie waarin je zelf in kaart brengt hoe jouw werk verandert.

12.15 Lunchpauze en netwerken
13.00 Wat moet ik kennen en kunnen in de toekomst bij burgerzaken?”
door: NVVB Publieksacademie. Uitleg over het nieuwe diplomastelstel en wat NVVB er globaal gezien verandert aan het profiel van de medewerker Burgerzaken.
“Hoe kan ik op andere manieren leren en ontwikkelen?”

Leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Welke manieren zijn er nog meer?

Rondetafelgesprekken

Met een aantal collega’s stil staan bij wat je deze dag allemaal gehoord hebt.

14.30 Workshops

Zelf aan de slag! Workshops waarin je handvatten krijgt om jouw talenten en drijfveren beter te leren kennen en na te denken over in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen.

16.00 Afronding
16.15 Einde

Wat zijn de kosten?

We brengen geen aanvullende kosten in rekening voor deelname aan deze dag. Wel rekenen we op je komst als je je hebt aangemeld. Alleen wanneer je niet aanwezig bent en niet op tijd bent afgemeld, brengen we € 150,- in rekening.

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet komen? Vraag een collega om in jouw plaats te gaan en geef haar of zijn naam aan ons door. Of meld je bij ons af tot uiterlijk 17 september 2019  (5 werkdagen voor de bijeenkomst).
Voor vragen kun je contact opnemen met evenementen@aeno.nl.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u