U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Voor iedereen die werkt aan verandering binnen gemeenten organiseren we op maandag 18 maart de slotpresentatie van het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente, geleid door prof. dr. Thijs Homan.

Een vernieuwende kijk op gemeentelijke verandering en ontwikkeling

Hoe veranderen gemeenten eigenlijk? Dat was de onderzoeksvraag waarmee prof. dr. Thijs Homan het afgelopen jaar in opdracht van het A&O fonds Gemeenten aan de slag ging. Doel van het traject was inzicht te krijgen in de processen, patronen en dynamieken die aan de orde zijn bij gemeentelijke verandering en ontwikkeling. Het is nadrukkelijk geen normatief onderzoek en gaat dus niet over hoe het moet, maar over hoe het gaat.

De Veranderende Gemeente is opgezet als een leer- en onderzoekstraject. Er zijn honderden deelnemers van bijna even zovele gemeenten bij betrokken. Het onderzoek levert verrassende nieuwe inzichten op door de gemeentelijke dynamiek vanuit vernieuwende invalshoeken te bestuderen. Wie had er bijvoorbeeld al eerder gehoord over de rol die ‘veranderfonteintjes’ en ‘taalgenootschappen met privé-aanlegsteigers’ spelen bij de gemeentelijke ontwikkeling?

Op maandag 18 maart sluiten we het DVG traject af met een presentatie en discussie in het Postillion Hotel in Bunnik. Deelnemers krijgen een algemeen inzicht in de eindopbrengsten en gaan actief met andere deelnemers aan de slag om een aantal deelthema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen nader uit te diepen. Ook ontvang je een exemplaar van het boek De Veranderende Gemeente.

Programma

13.30 u Opening door Gijsbert Boggia, voorzitter A&O fonds Gemeenten
13.40 u Opbrengsten en inzichten uit De Veranderende Gemeente, Thijs Homan
Uitwisseling met deelnemers
14.45 u pauze
15.00 u Ronde 1 Worldcafe
15.45 u Ronde 2 Worldcafe
16.15 u Wrap up door Thijs Homan
16.30 u Afsluiting door Gijsbert Boggia en borrel

Waar en wanneer
Maandag 18 maart, 13.30-17.00 uur.
Postillion Hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik

Voor wie
Bij de slotbijeenkomst DVG zijn allen die betrokken zijn bij verandertrajecten in gemeenten welkom: wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsleden, directeuren, management, interne organisatieadviseurs, staffunctionarissen, (beleids)medewerkers, OR en medezeggenschapsmedewerkers.

Begeleiding
Prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit begeleidde het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs is hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Zie ook: http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan/ . Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit en zelfstandig adviseur; zie verder: linkedin.com/in/mariokieft.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk maandag 11 maart.

Meer informatie
Voor meer informatie over de organisatie van de slotbijeenkomst DVG kun je contact opnemen met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u