U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

In de cao Gemeenten wordt benadrukt dat medewerkers eens in de drie jaar recht hebben op een gesprek met een gecertificeerde loopbaanadviseur om stil te staan bij hun loopbaan en ontwikkeling. De LoopbaanVerkenner op Meesterinjewerk.nl wordt genoemd als passend product (bekijk de cao). Deze geeft inzicht in de positie en kansen, binnen een organisatie of op de arbeidsmarkt. De medewerker krijgt inzicht in zijn of haar competenties, beroepsinteresses, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en werkactiviteiten. De uitkomsten worden, indien de medewerker dit wenst, opgenomen in het e-portfolio op Meesterinjewerk.nl.

Terugkoppelgesprek Loopbaanverkenner

Medewerkers kunnen zelf, rechtstreeks, de Loopbaanverkenner bestellen via Meesterinjewerk.nl. De kosten voor de Loopbaanverkenner zijn 395,- euro. Dit is inclusief een terugkoppelgesprek met een loopbaancoach van Matchcare. Liever zelf dit gesprek verzorgen? Na het volgen van deze training bent u zelf in staat om de rapportage van de LoopbaanVerkenner terug te koppelen aan uw medewerker. Verzorgt u zelf dit gesprek, dan zijn de kosten voor de Loopbaanverkenner slechts 155,- euro per medewerker.

De trainingen

De Loopbaanverkenner is gebaseerd op dezelfde visie als de TalentSpiegel. De vragenlijsten van de TalentSpiegel richten zich meer op de vragen “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”. Bij de LoopbaanVerkenner ligt de nadruk meer op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor deelname

Aan het volgen van de training zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De deelnemers hebben al ervaring met het gebruik van loopbaaninstrumenten en het voeren van loopbaangesprekken;
  • Deelnemers hebben al eerder de training van de TalentSpiegel van LTP gevolgd;
  • Deelnemers maken in de week voor de training zelf de LoopbaanVerkenner. Het invullen van de scan duurt ongeveer 2 uur. Deelnemers ontvangen de inlogcode ongeveer 2 weken voor de trainingsdag.

Kosten deelname

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training. Daarna brengen wij € 150,- in rekening. U kunt ook een vervanger sturen.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u