U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Gemeenten worden geconfronteerd met een veranderende samenleving die nieuwe vragen en eisen stelt. Management en HR zijn op zoek naar een nieuwe wijze van samenwerken die anders is dan het vertrouwde reguliere overleg. Om uw rol als (strategisch) adviseur goed te kunnen vervullen en meer aansluiting te krijgen bij het primaire proces, zijn uitstekende adviesvaardigheden onmisbaar. In deze training leert u uw adviesvaardigheden te verbeteren en uw handelingsrepertoire als HR adviseur uit te breiden. Hierdoor bent u in staat andere gesprekken met het management te voeren.

Doel

Informatie delen over de ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en inzoomen op wat deze betekenen voor de eigen rol, houding en gedrag. Gespreksvaardigheden verder ontwikkelen en oefenen, om de dialoog met het management te verbeteren. Hierdoor weet u beter welke vragen er bij hen leven en hoe u meer toegevoegde waarde kunt creëren als adviseur.

Resultaat

  • U weet welke ontwikkelingen er op gemeenten afkomen en wat dat betekent voor uw rol als HR-adviseur.
  • U hebt meer zicht op uw stijl van communiceren en uw speelveld.
  • U bent beter in staat uw persoonlijke boodschap effectief over te brengen.
  • U hebt meer zicht in de belangen en behoeften van uw gesprekspartner en u kunt hierdoor de juiste vragen stellen (we gebruiken het Insightsmodel).
  • U ziet waar weerstand vandaan komt en wat u eraan kan doen

Na deze dag kunt u als HR-adviseur een betere aansluiting vinden bij het management, komt u meer in positie als businesspartner en heeft u een uitgebreider palet om een ander type gesprek te voeren. Uiteraard verrichten we geen wonderen. Het kan ook zijn dat u na deze dag beter weet waar het nog aan schort en wat u nog te doen hebt.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor HR-adviseurs die zich verder willen professionaliseren. De training duurt 1 dag en we werken aan de hand van uw eigen ervaringen en/of vragen. Op die manier brengen we uw praktijk binnen, kunt u met collega’s ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

NB: in deze training worden geen inhoudelijke ontwikkelingen en veranderopgaven zoals de Omgevingswet behandeld.

Begeleiding

Begeleiding van deze dag vindt plaats door twee ervaren trainers, Karin van der Veer en Nynke Roodenburg . Beide trainers zijn als adviseur/programmamanager werkzaam bij een gemeente en kennen de praktijk daardoor van binnenuit.

Aanmelden

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld, worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training, daarna brengen we € 150,- in rekening.

 

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u