U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Let op deze training is vol. Sluit aan op 20 juni.

Verzuim aanpakken, een uitdaging met veel rendement!

Veel gemeenten ontwikkelen nieuwe visies op verzuim, gezond werk, prestatie en motivatie of duurzame inzetbaarheid. Daarbij is het niet meer voldoende om te sturen op de wet Poortwachter of het sturen op gedrag en keuzes bij verzuim. In een volwassen arbeidsrelatie wordt meer van de medewerkers zelf verwacht. En er wordt gestreefd naar een integratie van gemeentelijke en afdelingsambities met de bewust gekozen eigen verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers voor meer dan alleen minder verzuim: het gaat om duurzaam gezond werken en gemotiveerd presteren. Een innovatief verzuimbeleid, goed vastgelegd en voorzien van nieuwe instrumenten, kennis, kunde en een vernieuwde praktijk op de werkvloer helpt mee om van de gemeente een sterke en aantrekkelijke werkgever te maken.

In deze training zetten we het verzuimbeleid centraal. We combineren dit met de aandacht voor de verzuimanalyse waarin we aan de slag gaan met de verzuimcijfers, wat die ons kunnen vertellen en hoe we die kunnen interpreteren.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor P&O-adviseurs, verzuim- en arbocoördinatoren of andere personen die zich bezig houden met verzuimmanagement.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze training. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training.

Ook interessant voor u:

Een goede aanvulling voor de inrichting van het verzuimmanagement binnen uw organisatie is de training “Het frequent en langdurig verzuim”.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen over de workshop neem contact op met Marjan Jongsma via gezondwerk@aeno.nl of 070 763 0030

Let op deze training is vol. Sluit aan op 20 juni.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u