U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Doel: Persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten, vergroten van het handelingsrepertoire bij het begeleiden van veranderingen, het bieden van advies bij het uitvoeren van (strategisch) beleid.

Gemeenten staan voor de opgave een beweging te realiseren van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Deze transformatie vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. Er komt een andere verhouding tussen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Er ontstaan nieuwe rollen en  taken en verantwoordelijkheden veranderen. Hoe ziet uw nieuwe rol eruit? Daarover gaat de Transformatie Arena.

Het resultaat is dat u weet welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen en specifiek binnen het domein waarin u werkzaam bent. De Transformatie Arena biedt een persoonlijke strategie van leren en ontwikkelen die past bij het werken binnen een politiek gestuurde gemeente. Uw vakgebied en uw vaardigheden worden verbonden met hoe u bent als persoon (uw drijfveren) en het vermogen om kritisch te reflecteren op uw eigen rol en uw positie in de verandering.

Dat doen we in een training van 4,5 dag (intake, startdag, tweedaagse en een slotdag). Tussen de dagen heeft u een huiswerkopdracht en overlegt u in een intervisiegroep. De training word gegeven door twee ervaren trainers. Centraal staat uw leervraag waar u de hele training mee aan de slag gaat. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere  de transformatie (welke ontwikkelingen ziet u bij gemeenten en waar staat u?), wat zijn uw drijfveren/blokkades als adviseur? Met welke stakeholders heeft u te maken en wat is uw strategisch plan? We werken o.a. met de Golden Circle van Simon Sinek, de Iceberg van McClelland, Theory U, storytelling, rollenspellen en systeem-opstellingen.  Om uw eigen groei zo goed mogelijk te begeleiden, is er tussentijds  individuele coaching of toelichting op instrumentarium mogelijk.

Duur van de training:
4,5 dag (een dagdeel intake, een startdag, een tweedaagse en een slotdag), doorlooptijd is 2,5 maand.
Kosten van de training: €500,-
Minimum aantal deelnemers: 10
Maximum aantal deelnemers: 14

Programma

Transformatie-Arena Editie Deventer
Intake
09.00 – 12.30
Donderdag 1 februari 2018
Startdag
09.00 – 16.30
Donderdag 15 februari 2018
Tweedaagse
09.00 – 16.30
Woensdag 14 en donderdag 15 maart 2018
Slotdag
09.00 – 16.30
Donderdag 19 april 2018

Kosten

Deelname aan de Transformatie-Arena kost: € 500,- exclusief BTW. Na definitieve inschrijving verwachten we dat u aan alle dagen deelneemt. Er wordt een investering van u gevraagd van 4 1⁄2 werkdagen + voldoende tijd voor eigen opdrachten.

Om voor goede interactie tussen de deelnemers te zorgen is het aantal deelnemers van één gemeente beperkt tot twee.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze Transformatie-Arena kunt u contact opnemen met Debbie Hamer via Debbie.Hamer@aeno.nl of 070 763 00 49.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u