Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 30 plaatsen vrij!

Als gemeentelijk manager, teamleider, of coördinator in een gemeente vraag je je wel eens af: waar gaat transformeren in het sociaal domein ook al weer over? Waarom loopt het nog niet zoals eigenlijk was bedoeld? En wat wil ik hierin betekenen? Hoe krijg ik mijn team met me mee?

Gemeenten, aanbieders en inwoners zijn inmiddels ruim anderhalf jaar aan het transformeren in het sociaal domein. Brandt bij u het heilige vuur nog? Bent u in uw gemeente met veel energie aan het investeren in de vernieuwing, in andere werkwijzen, in ontschotten en het bouwen van voorzieningen in het voorveld? Of loopt u toch weer vast in een nieuwe systeemwereld? Krijgt u de tijd om te ontwikkelen of bent u vooral bezig met planning en control? Realiseert uw gemeente de maatschappelijke doelen of worden vooral maatwerkvoorzieningen geïndiceerd? En heeft u een ambitieuze transformatieagenda? Of tast u in het duister over wat nodig is om de transformatie te doen slagen?

Intervisie en reflectie

Over deze thema’s en vragen organiseert het A+O fonds Gemeenten leerbijeenkomsten voor leidinggevenden in het sociale domein. Doel is om via intervisie en reflectie te werken aan uw professionele en persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.  Door ervaringen te delen met collega’s uit andere gemeenten. Met mensen in een vergelijkbare rol of positie en met dezelfde professionele uitdagingen. Mensen die geloven in de transformatie, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor een gedegen uitvoering van beleid. Managers, teamleiders en coördinatoren. Leidinggevenden die hard aan de verandering trekken, maar af en toe behoefte voelen de tussenstand op te maken en nieuwe inspiratie te vinden.

Na de zomer steken we van wal met twee inspiratiesessies die ieder een middag duren. We nodigen u graag uit om er eentje mee te maken. In de sessies gaan we samen heel concreet aan de slag met vraagstukken rondom sturen en transformeren uit uw eigen praktijk. Aan het eind van de middag bespreken we hoe we elkaar hebben leren kennen en of er belangstelling is voor een follow-up.

Waar en wanneer

Maandag 18 September
Woensdag 27 September

Beide inspiratiesessies vinden in de middag plaats van 13.00 uur tot 16.30 uur in de Eenhoorn te Amersfoort.

Programma

In de inspiratiesessies gaan we heel concreet aan de slag. Het thema: Ik, de leidinggevende veranderaar. Het doel: elkaar inspireren en van nieuwe energie voorzien. We vragen je een transformatiekwestie mee te nemen: een casus waar je nu mee worstelt en die van belang is voor jouw professionele ontwikkeling. Tijdens het seminar gaan we met iedere kwestie aan de slag. Je leert van elkaar anders kijken. Het draait om verkennen en herkennen. Met de feedback van de begeleiders en de groep kun je na afloop verder.

De sessies duren 1 dagdeel en vragen 1-2 uur voorbereiding van je. Voorgaande aan de bijeenkomst wordt met je contact opgenomen. Beide sessies worden afgesloten met een reflectieronde waarin we ieders wensen en ideeën voor een leernetwerk in kaart brengen. Er kunnen max. 12 mensen deelnemen.

13.00 Inloop
13.30 Kennismaking
14.30 Jouw kwestie bij de kop
16.00 Wrap up: hoe was het en hoe gaat u nu verder?
16:30 Einde

Voor wie

Bent u gemeentelijk manager, teamleider of coördinator in het sociaal domein? Wilt u met hernieuwde energie en inspiratie dóór met de transformatie? Meld u dan aan!

Begeleiding

De bijeenkomsten worden begeleid door Marjon Breed en Wim Klei van RadarAdvies. Marjon is senior adviseur en heeft veel expertise op het terrein van de transformatie van het sociale domein, met name de ontwikkeling van wijkteams. Zij beschikt over een schat aan ervaringen uit de praktijk en tal van handige instrumenten die zij graag met u deelt. Wim is organisatiecoach en trainer, en begeleidt maatschappelijke organisaties en gemeenten bij anders en effectiever werken. Hij wil dat professionals de ruimte nemen.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze twee bijeenkomsten. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt wordt er €75,- in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Er zijn nog 30 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u