U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Inwoners die op eigen houtje aankloppen bij een gemeente om actief mee te denken en mee te doen bij het oplossen van een probleem in hun wijk of buurt vinden niet altijd gehoor. Door de decentralisaties, de bijbehorende bezuinigingen en het verleggen van taken van het Rijk naar de gemeenten en organisaties daar omheen vinden inwoners en gemeenten elkaar weer vaker. Onderwerpen als consensus, (bestuurlijk) draagvlak, gesprekstechnieken en omgaan met wederzijdse verwachtingen komen aan de orde tijdens deze bijeenkomst.

Hoe zorg je er als professional voor dat een idee van een inwoner wordt uitgewerkt tot een concreet plan dat ook nog eens binnen de kaders van de organisatie past? En moet dat eigenlijk wel? Hoe creëer je vertrouwen en werk je samen met heel veel verschillende partijen die misschien allemaal andere belangen hebben? Het zichtbaar maken van de maatschappelijke en economische waarde van een burgerinitiatief is ook niet altijd even makkelijk. En hoe ga je om met de bestuurlijke verantwoording en budgettering binnen jouw organisatie?

Om uitvoerders hierin te ondersteunen, organiseert de Uitvoeringsautoriteit op woensdag 28 november een werkatelier burgerinitiatieven. Met elkaar vinden we antwoorden op bovenstaande vragen. Ben jij als gemeenteambtenaar werkzaam in het sociaal of fysiek domein? Dan nodigen wij je uit om deel te nemen aan ons werkatelier.

Wat is een werkatelier?

Een Werkatelier is een bijzondere werkvorm waarin onder druk ideeën, oplossingen en innovaties aangedragen worden op basis van concrete vraagstellingen. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst teruggeblikt op het pilotproject burgerparticipatie dat A+O fonds Gemeente i.s.m. LSA Bewoners en StadsLAB033 heeft georganiseerd.

Datum en locatie

Woensdag 28 november 2018
Arnhem, Burgers Zoo
De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 14.30 uur, inclusief lunch.

Kosten

Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je niet tijdig afmeldt, worden er  kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier.

Geef je op!

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met Saskia Möhlmann van het A+O fonds Gemeenten (070-7630027) of stuur een email naar evenementen@aeno.nl

De Uitvoeringsautoriteit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners:
FCB, Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en MeeNL.

Graag aanmelden met zakelijk e-mailadres! 

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u