Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

Het sociaal domein van gemeenten is nog volop in beweging om de decentralisaties organisatorisch vorm te geven en succesvol te maken. Nieuwe eisen worden gesteld aan de organisatie en aan de medewerkers. Het sociaal domein wordt geconfronteerd met vele gelijktijdige veranderopgaven en opdrachten. Hoe blijf je als organisatie hierbij  ‘in control’? En hoe kun je dit veranderproces managen waarbij de dienstverlening vernieuwd wordt, je betrouwbaar en transparant blijft voor bestuur en instellingen, burgers goed worden bediend en medewerkers productief en betrokken blijven en met plezier hun werk doen?

Het A+O fonds organiseert samen met de gemeente Eindhoven een Verander&Leermiddag over deze vraagstukken in het sociaal domein. In deze sessie belichten we de invalshoeken die de gemeente Eindhoven hanteert in haar programma Planlab: planmatig werken, versterking van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, werken aan een realistisch opdrachtportfolio, een nieuwe werkwijze voor cliëntparticipatie en co-creatie, en ontwikkeling van vakmanschap met de 70-20-10 leermethode. Daarnaast komt in de aanpak aan de orde: team- en persoonlijke coaching, vitaliteit, talentontwikkeling en dynamische personeelsplanning.

Programma

13.00 Inloop
13.30 Opening
13.35 Planmatig werken: inleiding, praktijkvoorbeelden Eindhoven, toepassing eigen praktijk
15.00  Pauze
15.15 Mensondersteuning; leiderschap, organisatie, aandacht en talent management
16.30 Afsluiting en borrel
17.00 Sluiting

Begeleiding

Peter Soorsma, (interim-)manager, adviseur/trainer en Maurice van Woensel, HR coach begeleiden deze Verander- & Leer-middag. Beiden begeleiden de organisatie-ontwikkeling van het sociaal domein van de gemeente Eindhoven.

Voor wie

Managers, teamleiders, HR- en interne organisatie-adviseurs werkzaam binnen het sociaal domein van gemeenten.

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze Verander- & Leermiddag. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van dit evenement.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie of inhoud van dit evenement neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u