U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Hoe breng je medewerkers en je team naar een hoger niveau? Hoe werk je aan bewustwording & zelfregie?

Workshop is ook regionaal af te nemen

In 2017 en begin 2018 organiseerde het A+O fonds Gemeenten samen met NVVB diverse bijeenkomsten over de veranderingen bij burgerzaken door digitalisering en de gevolgen hiervan voor organisatie en werk. Als vervolg organiseren we in het najaar van 2018 diverse verdiepingssessies voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken. Doelstelling is om kennis en het handelingsrepertoire te vergroten om de transformatie van Burgerzaken komende jaren vorm te geven.

Doelstellingen van de verdiepingssessie ‘Leiding geven aan Professionalisering’ zijn:

·         in staat om een (beter) professionaliseringsplan te maken voor je team
·         verbreden visie op leren & presteren
·         inzicht in belemmerende en leerbevorderende factoren (mindsets) bij medewerkers
·         wat is jouw rol? Inspiratie op het vlak van leidinggeven aan zelfsturing van medewerkers en team
·         bewustwording: welke tools zijn er om bewustwording van medewerkers te vergroten?
·         hoe bevorder je een goede leercultuur?

De verdiepingssessie is een interactieve middag en bestaat uit inbreng van nieuwe kennis en tools en leren van elkaar met praktijkcases. Uitgangspunt is de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Programma

12.30 uur   Inloop
13.00 uur  Opening, toelichting programma.
Start : waar sta jij in de verandering? Welke tools zijn er om bewustwording van medewerkers te vergroten?
13.30 uur Verdieping: Professionaliseren
– Profiel van de medewerker in 2020
– Hoe zie je jouw mensen leren?
– Speelveld van leren en presteren: andere blik op leren met 70-20-10
– Iedereen een plan! Casuïstiek
– Hoe beinvloedt je mindset het leren?
– Zelfsturing: hoe kun je het bevorderen?
– Jouw rol in het creëren van een goede leercultuur
– Wat ga je doen, wat heb je nodig?
16.15 uur Plenaire afsluiting

Waar en wanneer

16 oktober 2018
13.00-16.30 uur
Locatie: Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Voor wie

De Verdiepingssessie Transformatie Burgerzaken is bestemd voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken. De verdiepingssessies is nadrukkelijk niet bestemd voor medewerkers van burgerzaken. Voor hen organiseren we in 2018 enkele regionale bijeenkomsten (volg hiervoor de website van het A+O fonds Gemeenten).

Begeleiding

Joke Bergshoeff begeleidt deze Verdiepingssessie. Zij is ervaren leerprofessional, en goed bekend met de veranderopgaven van Burgerzaken.

Deze workshop uitvoeren in uw regio?

Heb je belangstelling om deze workshop te laten uitvoeren in jouw regio waar je samen met collega’s van andere gemeenten in jouw regio aan kunt deelnemen? Het A+O fonds faciliteert het uitvoeren van deze workshop in jouw regio bij voldoende deelnemers en gemeenten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Anja van Eck, anja.vaneck@aeno.nl  .

Digitaal platform Transformatie Burgerzaken

Kennis, instrumenten, goede praktijken over de transformatie van burgerzaken zoals instrumenten voor bedrijfsvoering (o.a. formatieberekening) kun je vinden op het digitale platform Transformatie Burgerzaken. Indien je deelneemt aan een leerbijeenkomst krijg je vanzelf toegang tot dit platform. Meld je aan voor dit platform. 

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze bijeenkomsten neem je contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u