U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Hoe realiseer ik bewustwording, professionalisering én beweging?

In 2017 organiseerde het A+O fonds Gemeenten samen met NVVB diverse bijeenkomsten over de veranderingen bij burgerzaken door digitalisering en de gevolgen hiervan voor organisatie en werk. Als vervolg organiseren we in 2018 diverse verdiepingssessies voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken. Doelstelling is om kennis en het handelingsrepertoire te vergroten om de transformatie van Burgerzaken komende jaren vorm te geven.

Aan de orde komen

 • Bewustwording: tools voor bewustwording van medewerkers.
 • Professionalisering: Hoe maak ik een professionaliseringsplan voor mijn team? Inzicht in belemmerende en leerbevorderende factoren. Hoe creëer ik meer zelfsturing?
 • Bewegen!: inzichten en tools om medewerkers in beweging te krijgen. Wat zijn je beïnvloedingsmogelijkheden als leidinggevende en HR-adviseur?

De verdiepingssessie is een interactieve dag en bestaat uit inbreng van nieuwe kennis en tools en leren van elkaar met praktijkcases. Uitgangspunt is de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Programma

9.00 Inloop
9.30 Opening, toelichting programma
Start : waar sta jij in de verandering?
We verdelen de groep over de workshops 1 en 2: Professionalisering en Bewegen!  In de middag wisselen de groepen.
10.15 Verdiepingssessie 1.  Professionalisering
 • Welke profiel heeft de medewerker na 2020?
 • Hoe zie je jouw mensen leren?
 • Aan de hand van de praktijk: welke leeractiviteiten kun je inzetten?
 • 70-20-10: gebruik het hele leerlandschap en verbindt leren aan presteren
 • Mindsets die het leren beïnvloeden
 • Jouw eigen rol in het creëren van een leercultuur
12.45 Lunchpauze
13.30 Team van de Toekomst
Toelichting incompany programma – John de Ruiter NVVB.
14.00  Verdiepingssessie 2. Bewegen!
 • Hoe en waar moet ik starten met het in bewegen krijgen van medewerkers (naar extern); het voordeel van de Mobiliteitsscan?
 • Welke beïnvloedingsmiddelen heb ik als leidinggevende en HR?
 • Welke rol heeft taal, nieuwe mobiliteitsnormen bij het in beweging krijgen van medewerkers?
 • Waarom is netwerken zo belangrijk en hoe je kun dat samen praktisch invullen?
 • Hoe voer ik het “goede gesprek”
 • Wat is nudgen en hoe je kun je oplossingen arrangeren zodanig dat medewerkers van de payroll af gaan en nieuw werk aannemen?
 • Sociaal plan, leidraad of maatwerk?
 • Waar liggen (logische) kansen op de arbeidsmarkt en hoe kun je die laden via bijvoorbeeld leer-en werkpaden?
16.30  Plenaire afsluiting
16.45   Einde

Voor wie

De Verdiepingssessie Transformatie Burgerzaken is bestemd voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken.

Begeleiding

Joke Bergshoeff en Patrick van Beukering begeleiden deze Verander & Leer-bijeenkomst. Beiden zijn specialisten in Human Resource Development en Employability en goed thuis in de veranderopgaves.

Digitaal platform Transformatie Burgerzaken

Kennis, instrumenten, goede praktijken over de transformatie van burgerzaken zoals instrumenten voor bedrijfsvoering (o.a. formatieberekening) kunt u vinden op het digitale platform Transformatie Burgerzaken. Indien u deelneemt aan een leerbijeenkomst krijgt u vanzelf toegang tot dit platform. U kunt zich ook zelf aanmelden. Klik hier.

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, brengen we € 150,- euro in rekening. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze bijeenkomsten neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u