U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Integraal werken: beter samen werken aan de dagelijkse praktijk!

Integraal werken is de term in het sociaal domein die in ieder plan wel voorbij komt. De grote vraag hierbij is natuurlijk: Hoe dan? Een inwoner met een complexe hulpvraag heeft gesprekken met heel veel partijen en ondersteuners. Gemeenten, onafhankelijke cliëntondersteuners, hulporganisaties, onderwijs, woningbouwverenigingen, noem maar op.

Al deze partijen moeten er samen voor zorgen dat de vraag zo goed mogelijk wordt beantwoord en op een zo allesomvattende manier. Want de klant staat bij elke hulpvraag centraal. En de klant ziet  zijn vraag als één geheel en niet in losse delen. Maar dat vraagt nogal wat van jou als gemeenteambtenaar of zorgverlener.

Hoe kom je met al die samenwerkende partijen achter de echte hulpvraag van de inwoner? Zonder dat die inwoner dezelfde informatie telkens opnieuw moet geven met alle frustratie van dien natuurlijk. Hoe hou je het netwerk intact? Hoe pak je de regierol? En wat mag je vragen van de zelfredzaamheid van de inwoner? Ingewikkelde vragen die aan de orde komen tijdens dit werkatelier.

Topspreker Anke Siegers, van DatisHelder opent het werkatelier met een levendige lezing over integraal werken in het sociaal domein. Anke Siegers zet zich in voor hernieuwd eigenaarschap en streeft naar een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld. Zij begeleidt organisaties in de transformatie  en verbindt en ondersteunt koplopers in het sociaal domein.

Wat is een werkatelier?

Een werkatelier is een bijzondere werkvorm waarin onder tijdsdruk ideeën, oplossingen en innovaties worden aangedragen op basis van concrete vraagstellingen. Deze opzet zorgt ervoor dat jij vol inspiratie en met concrete oplossingen naar huis gaat.

Voor wie?

Het werkatelier is bedoeld voor medewerkers werkzaam in het sociaal domein (bij zowel gemeenten als niet-gemeenten).

Datum en locatie

Dinsdag 9 oktober 2018 van 09:30 tot 15:00 uur, inclusief lunch.

Kosten

Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je niet tijdig afmeldt, worden er  kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier.

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra de Weerd van het A+O fonds Gemeenten (070-7630027) of stuur een email naar evenementen@aeno.nl.

De Uitvoeringsautoriteit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners: Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en MEENL.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u