Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 9 plaatsen vrij!

Op Meesterinjewerk.nl kunnen uw medewerkers aan de slag met de Loopbaanverkenner. Deze geeft inzicht in de positie en kansen, binnen een organisatie of op de arbeidsmarkt. De medewerker krijgt onder andere inzicht in zijn of haar competenties, beroepsinteresses, drijfveren, persoonlijkheidskenmerken, ervaringsniveau en werkactiviteiten. De uitkomsten worden, indien de medewerker dit wenst, opgenomen in het e-portfolio op Meesterinjewerk.nl.

Terugkoppelgesprek Loopbaanverkenner

Medewerkers kunnen zelf, rechtstreeks, de Loopbaanverkenner bestellen via Meesterinjewerk.nl. De kosten voor de Loopbaanverkenner zijn 395,- euro. Dit is inclusief een terugkoppelgesprek met een loopbaancoach van Matchcare. Liever zelf dit gesprek verzorgen? Na het volgen van deze training bent u zelf in staat om de rapportage van de Loopbaanverkenner terug te koppelen aan uw medewerker. Verzorgt u zelf dit gesprek, dan zijn de kosten voor de LoopbaanVerkenner slechts 155,- euro per medewerker.

Trainingsprogramma

De LoopbaanVerkenner is gebaseerd op dezelfde visie als de TalentSpiegel. De vragenlijsten van de TalentSpiegel richten zich meer op de vragen “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik” Bij de LoopbaanVerkenner ligt de nadruk meer op de arbeidsmarkt. Gemeentelijke Loopbaanprofessionals die willen werken met de Loopbaanverkenner moeten zowel de training “Werken met de TalentSpiegel” als de training “Werken met de LoopbaanVerkenner” volgen. Wij vragen deelnemers ook om vantevoren zelf de LoopbaanVerkenner te maken. De training bestaat uit de volgende aspecten:

  • Korte terugblik op de respectievelijke onderdelen uit de Talentenspiegel en het onderscheid met de opbouw van de LoopbaanVerkenner.
  • Het kunnen toelichten van de rapportage.
  • De werking van de LoopbaanVerkenner als instrument (voor professional en voor de kandidaat).
  • Opzet  van de beroepentabel zoals die ten grondslag ligt aan de LoopbaanVerkenner.
  • Verklaren en kunnen toelichten van de gesuggereerde beroepsmogelijkheden.
  • Het kunnen bespreken van de bevorderende en belemmerende persoonskenmerken in het kader van het zetten van vervolgstappen in de loopbaanontwikkeling.
  • Nut en noodzaak van een e-portfolio.
  • Het integreren van het instrument in de loopbaanbegeleiding.
  • Ethiek en gedragscodes bij nabespreking van persoonlijkheidsonderzoeken.

De deelnemers oefenen met rollenspellen in het voeren van nabesprekingen (van de rapportage)  met de kandidaat.

Kosten deelname

U kunt kosteloos deelnemen aan deze training. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training. Daarna brengen wij € 150,- in rekening. U kunt kosteloos een vervanger sturen.

Er zijn nog 9 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u