U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

De afdelingen Burgerzaken van gemeenten staan aan de vooravond van diverse veranderingen. Recente ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving, landelijk en Europees beleid, nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering werken door binnen alle thema’s van Burgerzaken: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie.

Over deze ontwikkelingen heeft het A+O fonds Gemeenten in april 2017 samen met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) de publicatie ‘De nieuwe identiteit van Burgerzaken’ én het werkdocument ‘Digitalisering burgerzaken en de gevolgen voor werk’ uitgebracht. (Meer informatie over deze uitgaves vindt u ook op de website van de NVVB en/of A+O fonds Gemeenten).

Inhoud workshop

Bedrijfsvoeringsaspecten die bij de transformatie van burgerzaken relevant zijn, staan in deze workshop centraal. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, de gemeenten Amstelveen en Purmerend, krijgen de deelnemers inzicht hoe deze gemeenten pragmatisch vorm geven aan de “harde kant” van de bedrijfskundige aspecten. Thema’s die aan de orde komen zijn:

·         hoe maak je een omgevingsanalyse,

·         hoe breng je toekomstige inkomsten in kaart,

·         hoe ga je om met productie dips?

·         hoe bereken je formatieverwachtingen,

·         hoe bepaal je inkomstenderving of juist opbrengsten,

·         hoe betrek je andere belangrijke stakeholders.

In deze workshop wordt – samen met andere deelnemers – geoefend met het toepassen van de gepresenteerde kennis op de eigen gemeente.

Het programma heeft als doel deelnemers een breder beeld te geven rondom alle mogelijke bedrijfsvoeringsaspecten die komen kijken bij de transformatie van burgerzaken, in bijzonder de wat “hardere” (cijfermatige) kant. Praktisch toepasbare rekenformats, werkmateriaal en kennismaking met vakgenoten maken onderdeel uit van deze maatwerk workshop.

Programma

9.00 uur Inloop
9.30 uur Inleiding, doelstelling en agenda
10.00 uur Workshop 1: Amstelveen, businesscase burgerzaken

Omgevingsanalyse, werkbare processtappen om tot inkomsten en kostencalculaties te komen

of

Workshop 2: Purmerend: Quick scans en Dashboard

In beiden workshops oefenen deelnemers met het aangereikte material

12.00 uur Lunch
13.00 uur Workshop 1: Amstelveen; businesscase benadering

Omgevingsanalyse, werkbare processtappen om tot inkomsten en kostencalculaties te komen

of

Workshop 2: Purmerend: Quick scans en Dashboard

In beiden workshops oefenen deelnemers met het aangereikte material

15.00 uur Koffie/thee pauze
15.15 uur “Open Space” interactief deel
16.15 uur Afronding

Samenvatting en benoemen van gesignaleerde tips

16.30 uur Afsluiting

Waar en wanneer

Utrecht: donderdag 23 november

Voor wie

Leidinggevenden, business controllers en HR-adviseurs van afdeling Burgerzaken

Begeleiding

Stephanie Daudey en René Bosma, beiden teamleiders van de afdeling Burgerzaken Amstelveen begeleiden workshop 1.

Petra Kras, Teammanager van de gemeente Purmerend verzorgt workshop 2.

Patrick van Beukering begeleidt deze bijeenkomst. Hij is HR specialist / consultant en goed thuis in de bedrijfsvoering van organisatieveranderingsprocessen.

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er extra kosten in rekening gebracht (€ 150,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de workshop.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk kunt u contact opnemen met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

 

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u