“Inzicht in de financiële kosten en baten van regionale samenwerking bij mobiliteit”

cover kosten en baten mobiliteitBezuinigingen, decentralisatie en vergrijzing zijn drie ontwikkelingen waardoor het werk van en het werken bij gemeenten verandert. Succesvolle gemeenten zijn in staat adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen en zowel de organisatiedoelstellingen als de individuele doelstellingen van hun medewerkers te realiseren. Samenwerken met andere werkgevers is daarbij belangrijk.

Deze publicatie geeft u inzicht in de financiële kosten en baten van regionale samenwerking bij mobiliteit. Dit inzicht kan voor gemeenten een motivatie zijn om een dergelijke samenwerking aan te gaan en/of het financieel rendement van de samenwerking te vergroten.

Belangrijkste conclusies:

  • Samenwerking bij mobiliteit levert snel financiële baten op.
  • Meeste winst is te behalen door het slim uitruilen van personeel.
  • Samenwerking kan verliesgevend zijn als de gemeente weinig gebruik maakt van de mogelijkheden.
  • Wetenschappelijk geen bewijs dat medewerkers inzetbaarder of productiever worden van mobiliteit.

Meer weten? Download deze publicatie.

Tip: Lees meer over Ontwikkeling en Mobiliteit.

Aanbevolen voor u