“Inspiratie voor het nemen van flexibiliseringsmaatregelen”

Cover Flexibel in flexibiliteitZijn gemeenten zo flexibel georganiseerd dat zij adequaat reageren op ontwikkelingen die op hen afkomen? Wat betekent dat voor de manier waarop de organisatie wordt ingericht en de manier waarop functies zijn vormgegeven? Dat waren de beginvragen voor het onderzoek naar de flexibiliteit van gemeenten. In de publicatie ‘Flexibliteit in flexibiliteit’ leest u erover. Deze uitgave is het vervolg op de publicatie ‘De flexibiliteit van Nederlandse Gemeenten’.

Opvallend is dat gemeenten die meer flexibiliteitsmaatregelen hebben genomen dan noodzakelijk is op basis van de omgeving, goed presteren. En de casestudies laten goed zien dat de praktijk van flexibiliteit veelvormig is. Gemeenten noemen uiteenlopende flexibiliseringsmaatregelen, zoals samenwerking, versmallen van taken, maar ook het vergroten van verantwoordelijkheden van medewerkers, en Het Nieuwe Werken. De voorbeelden dienen als inspiratie voor het nemen van flexibiliseringsmaatregelen.

Download de publicatie.

Tip: Lees ook de publicatie ‘De Flexibiliteit van Nederlandse Gemeenten’.

Aanbevolen voor u