Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit vraagt een andere manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus. A&O fonds Gemeenten voorziet in tools, workshops en actuele kennis voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt.