De gemeente Dronten heeft een goed stagebeleid. Maar naast het hebben van een goed stagebeleid, is het de kunst om dit beleid ook toe te passen in de praktijk. En dat lukt. Bij de gemeente Dronten zit het begeleiden van stagiairs in het DNA en zijn door mond-op-mond reclame de aanvragen niet meer bij te houden. Niet voor niets wonnen zij in 2013 de Verkiezing Beste stagebedrijf gemeenten en waterschappen. Alie de Vries- Kramer, HRM-adviseur bij de gemeente, vertelt over deze ervaring.

Alie de Vries- Kramer is naast HRM-adviseur ook stagecoördinator bij de Gemeente Dronten.  Dronten vindt het belangrijk om stageplekken aan te bieden en deze stagiairs enthousiast te maken voor een baan bij de overheid: “Alle stagiairs zijn bij ons een interne kandidaat en kunnen daarom ook direct solliciteren als er een vacature is. Wij streven naar verjonging in de organisatie en hopen dit te bewerkstelligen door stagiairs door te laten stromen. Is het niet in een vaste functie, dan wel in een tijdelijke functie of een vakantiebaan.”

Successen

Naast HBO-stagiairs en trainees (op zowel HBO- als WO-niveau) vanuit de Traineepool van Talentenregio, steekt de Gemeente Dronten veel energie in BBL-plekken (één dag school/vier dagen werken). “Vanaf de start zijn alle tien BBL-stagiairs doorgestroomd naar een baan bij onze organisatie. Momenteel is ons doel om werkzoekenden op deze BBL-plekken te krijgen. Zo vragen we onze collega’s van de afdeling sociale zaken of er uitkeringsgerechtigden zijn met een passend CV bij een nieuwe BBL-vacature.  Dat heeft al drie keer geleid tot een match. Maar ons stage aanbod is nog breder. Regelmatig hebben we een stageplek voor re-integratie na ziekte en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Meedoen met de Verkiezing Beste Stagebedrijf Gemeenten en Waterschappen

Iedere organisatie die meedoet aan de verkiezing, krijgt feedback van de jury. Mede dankzij deze feedback, kan de gemeente of waterschap zich verder ontwikkelen. De feedback die Dronten ontving, wordt gebruikt om het stagebeleid nog verder uit te zetten binnen de organisatie: “De contacten met Mbo-scholen zijn nog wat gering, we weten daarom ook te weinig van deze studenten. Door met het Mbo in gesprek te gaan, komen we meer te weten over de opleidingen en de stages die daarbij horen. De grootste groep medewerkers van Dronten heeft een Hbo-achtergrond, daarom is er vanuit de organisatie ook vooral vraag naar Hbo studenten. Het creëren van BBL-plekken is de eerste ontwikkeling op het gebied van een bredere vraag naar stagiairs. We willen dit uitbreiden met nog meer Mbo-stagiairs.”

Meedoen!

De meerwaarde van meedoen met de verkiezing is voor Dronten zeker aanwezig: “De feedback die je krijgt is nuttig om je beleid nog beter neer te zetten. Daarnaast laat je met meedoen zien dat je actief bezig bent met je stagebeleid. Zowel richting de buitenwereld als het bedrijfsleven.” Met het winnen van de verkiezing heeft de gemeente Dronten nog eens extra aandacht gekregen. “Naast de bevestiging die je krijgt dat je het goed doet als organisatie en dit ook kan laten zien aan de mensen ‘in huis’, zijn er veel gemeenten geweest die contact met ons hebben opgenomen om tips te krijgen en ons stagebeleid gebruiken als voorbeeld, ook grotere gemeenten. Zo zijn bijvoorbeeld Almere en Zwolle bij ons langs geweest, dan zijn we best trots.”

Stapels aanvragen

De stage-aanvragen zijn niet meer bij te houden. Alleen Dronten werft  stagiairs  vanuit de eigen behoefte: “We willen stagiairs inzetten op plekken of opdrachten die vanuit de behoefte van de organisatie komen. Als wij losse aanvragen ontvangen, probeer ik ze allemaal te bekijken. Als  het verzoek van iemand er uitspringt, wil ik deze persoon alsnog helpen aan een mooie stageplek, helaas lukt dit niet altijd. Ze krijgen allemaal een op maat gemaakte email waarin we ze de afwijzing toelichten.” De hoeveelheid aanvragen heeft niet alleen maar te maken met de bekendheid door het winnen van de verkiezing. “We zien dat er veel aanvragen binnenkomen door mond-op-mond reclame van studenten die bij ons stage hebben gelopen. Het is dan ook een verdienste van Dronten dat we dit al hebben bereikt! Het stagebeleid is vormgegeven met studenten en stagebegeleiders, iedereen staat erachter. Ook de directie en het College van Burgemeester en Wethouders. De behoefte aan stagiairs vanuit de organisatie wordt hierdoor ook groter.”

“Je kunt een goed stagebeleid op papier hebben, maar ook in de praktijk moet het goed draaien”

Laat het zien

Er wordt uiteraard gevraagd welke tips de gemeente Dronten heeft voor andere gemeenten of waterschappen die mee willen doen aan de verkiezing: “Je kunt een goed stagebeleid op papier hebben, maar ook in de praktijk moet het goed draaien. Zorg voor een aanspreekpunt binnen de organisatie, waar de studenten en medewerkers altijd bij terecht kunnen. En geef studenten het gevoel dat ze welkom zijn.” Dronten doet dat door in elke fase aandacht te besteden aan de stagiair: “Als een stagiair bij ons begint, ontvangt hij vooraf een brochure met onze ‘huisregels’, dit zijn prettige drempelverlagende handvatten als ze starten bij een organisatie. Er wordt een getrainde stagebegeleider aangewezen die de stagiair begeleidt tijdens de stageperiode. Is de stagiair klaar? Dan vragen wij hen een evaluatieformulier in te vullen over zijn of haar ervaring. Deze feedback kunnen wij weer gebruiken om ons beleid aan te scherpen.” Mocht een gemeente of waterschap in de finale komen, dan geeft zij nog een laatste tip: “laat echt zien wat je in de praktijk doet, niet meer en niet minder, dat is het belangrijkste.”

Aanbevolen voor u