Iedereen OR-lid

Gemeente Hengelo: Op naar de beste OR van Nederland door zichzelf op te heffen!

Doel

Een model van medezeggenschap ontwikkelen dat past bij de huidige tijdsgeest en waarin alle medewerkers actief meedoen.

Doelgroep

Alle medewerkers behoren uiteindelijk tot de doelgroep van dit project, want de OR is van ons allemaal en iedereen doet mee aan medezeggenschap.

Aanpak

De OR heeft zeven verschillende deeldoelstellingen geformuleerd. Om die te bereiken, wordt gebruikgemaakt van verschillende methodieken:

  1. Samen met de bestuurder de bedoeling van medezeggenschap opstellen. Wat verstaan wij binnen Hengelo onder medezeggenschap en wat is daar voor nodig? Vervolgens vertalen we dat naar de verschillende betrokkenen in de organisatie: bestuurder, OR, P&O, leidinggevenden, medewerkers en GO.
  2. De OR betrekt manager en leidinggevenden actief bij de besluitvorming. De OR doorbreekt de traditionele verhouding tussen management – medezeggenschap door ook leidinggevenden mee te laten draaien en laten plaatsnemen aan dialoogtafels, voordat de OR advies geeft.
  3. De OR maakt gebruik van een flexibele schil van medewerkers die de medezeggenschap mede vorm geeft. Deze willen wel participeren maar niet permanent.  Ze worden op kwaliteit ingezet bij advies en instemmingstrajecten op momenten dat dit past in hun agenda. Hun expertises wordt ingezet om de kwaliteit voorop te stellen als het om betrokkenheid van deze schil gaat. Hierbij gaan we ook in kaart brengen wat deze medewerkers zelf verwachten. Binnen de projectperiode wordt geëxperimenteerd om het adviesrecht te mandateren aan werkgroepen die de ondernemingsraad ondersteunen. De ondernemingsraad houdt het overzicht en zorgt voor de verbinding met de WOR.
  4. De ondernemingsraad streeft ernaar medewerkers meer te betrekken bij de organisatie. Door  lunchbijeenkomsten en op verschillende plekken te vergaderen wil de OR zichtbaar te zijn. Duidelijk moet worden wat medewerkers zelf verwachten en hoe de OR daar op kunnen aansluiten. Belangrijk is te zorgen dat er randvoorwaarden  zijn  om op een open en transparante manier te werken.
  5. Er worden moderne middelen ingezet om alle medewerkers in de organisatie te bereiken. Zo wil de OR gebruikmaken van een App om de achterban te raadplegen. Iedere medewerker die een telefoon van de gemeente Hengelo gebruikt, krijgt de App standaard geïnstalleerd.
  6. Bij iedere actie wordt ook het GO uitgenodigd om actief mee te doen.
  7. Uiteindelijk zou de OR alleen maar een regie-orgaan zijn dat accordeert en zorg draagt voor verbinding met de WOR en integraliteit in adviezen. Er zijn methodes ontwikkeld, waarin medewerkers participeren wat  de OR overbodig maakt of op strategisch niveau gaat opereren. Op termijn zou de OR zelfs een slapend orgaan kunnen zijn dat alleen geactiveerd wordt als het noodzakelijk is.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over de aanpak van de gemeente Hengelo? Neem dan contact op met Ineke Nijhuis via i.nijhuis@hengelo.nl of or@hengelo.nl.

Tip: Lees ook het artikel dat verscheen in het A+O Magazine.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u