Met de Agressie Registratie app is het mogelijk om snel agressie incidenten te melden. De app is gekoppeld aan ARO en het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). De met de app geregistreerde incidenten worden opgenomen in de reguliere GIR overzichten en zijn direct bewerkbaar voor afhandeling vanuit de organisatie.

De Agressie Registratie app

De Agressie Registratie app is een aanrader voor bestuurders/politieke ambtsdragers die vaak op locatie zijn, voor medewerkers in het sociaal domein, alsook voor medewerkers van overheden van rijksoverheid en gemeenten zonder vaste werkplek, zoals medewerkers van de buitendienst, toezichthouders, parkeercontroleurs, inspecteurs en handhavers. Zij kunnen eenvoudig op locatie melding doen van een agressie incident. Voor werkgevers is het eenvoudiger werknemers te motiveren melding te doen.

Voorwaarden gebruik
Om gebruik te maken van de app dient er een ruimte aanwezig te zijn binnen ARO/GIR/ARW. Binnen deze ruimte moet de gebruiker een account hebben. De Agressie Registratie app ARO/GIR is te downloaden in de Apple Store of de Google Play store.

Vragen
Voor vragen over het gebruik van de Agressie Registratie App ARO/GIR kunt u contact opnemen met de helpdesk van Carthago-ICT: helpdesk@carthago-ict.nl of telefonisch: 074-2455604.

Agressie Registratie app vs. ARO

De Agressie Registratie app versus de reguliere ARO:
• Het is enkel mogelijk om meldingen te registreren indien de gebruiker een account heeft in ARO (on the fly aanmelden is niet mogelijk).
• Binnen de App is het enkel mogelijk om meldingen te registreren. Afhandelen etc. dient in de reguliere ARO uitgevoerd te worden.
• Binnen de App is geen postcode check beschikbaar (indien ingericht in ARO)
• De registratie in de App is beperkter, zo is er ook geen vierde scherm. De melding is door de afhandelaar wel aan te vullen in de reguliere ARO applicatie (afhankelijk van de inrichting).

Overig
Indien een gebruiker afhandelaar is, kan deze ook melden voor de collega’s voor wie hij de afhandelaar is. In de ARO app wordt gevraagd of er gemeld wordt voor iemand anders.

Standaard inrichting
Standaard heeft de inrichting van de Agressie Registratie app de volgende eigenschappen:
– Er zijn geen recents ingesteld
– Enkel de gesloten vragen zijn beschikbaar
– De tekst op de afsluitpagina is standaard
Deze zaken kunnen aangepast worden door de Admin gebruiker, maar is niet strikt noodzakelijk. Het is natuurlijk wel wenselijk dat de Admin gebruiker dit instelt.

Helpdesk
Hulp nodig? Neem contact op met de helpdesk! Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem
Ga hier terug naar de hoofdpagina over GIR.