“Gemeentemonitor is betrouwbaar kompas voor duurzame inzetbaarheid”

Hoe is het werk georganiseerd en wat voor effect heeft dat op de medewerkers? De kern van een succesvolle organisatie is gemotiveerde en gezonde medewerkers. Medewerkers die de juiste dingen doen en zorgen dat de organisatie kan meebewegen in veranderende omstandigheden. Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, ook als ze een gevorderde leeftijd bereiken.  Met de vernieuwde Gemeentemonitor 3.0 (voorheen Arbomonitor 2.0) kijkt u door de ogen van de medewerkers naar uw organisatie. Hoe het werk is georganiseerd en wat voor effect dat op de medewerkers heeft. Daarmee heeft u een krachtig instrument in handen voor het voeren van duurzaam personeelsbeleid.

Actuele en specifieke benchmarks

De Gemeentemonitor 3.0 is de afgelopen jaren breed ingezet bij een groot aantal gemeenten. Daardoor beschikt de monitor over actuele, gemeente specifieke benchmarks. De monitor bestaat uit een Gemeenten-specifiek Persoonsgegevensblad die SKB en het A&O fonds Gemeenten in nauwe samenwerking hebben ontwikkeld. Verder bent u vrij om te kiezen uit alle vragenlijsten die SKB ter beschikking heeft. In de flyer kunt u alle informatie over de Gemeentemonitor terugvinden.

Voordelen

  • U kunt de vragenlijsten inzetten als een apart onderzoek of als onderdeel van een RIE, PMO of MTO.
  • De vragenlijsten kunnen via internet of schriftelijk worden ingevuld.
  • Aan de uitkomsten worden actuele sectorspecifieke referentiecijfers gekoppeld.
  • Onderzoeksresultaten kunnen afhankelijk van het aantal respondenten worden teruggekoppeld op organisatie-, dienst- en afdelingsniveau. Of op individueel niveau (in het kader van een PMO, voorheen PAGO).
  • U maakt gebruik van bestaande faciliteiten, dus u heeft geen hoge ontwikkelingskosten.
  • Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de Gemeentemonitor een zeer gunstige kwaliteit/ prijs verhouding heeft.

Voor meer informatie over de Gemeentemonitor, kunt u naar de website van SKB.

Vragen, kostenindicatie of bestellen?

Wilt u meer weten over de Gemeentemonitor 3.0? Of wilt u de monitor bestellen? Stuur dan een email naar projecten@skb.nl of bel naar: 020 – 462 78 90. Wilt u voordat u definitief gaat bestellen exact inzicht in de kosten van uw onderzoek? Dan kunt u bij SKB een offerte opvragen.

Aanbevolen voor u