‘A+O fonds Gemeenten stelt 2 miljoen beschikbaar’

Het A+O fonds Gemeenten gaat gemeenten die jongeren een betaalde baan aanbieden ondersteunen. Gemeenten die jongeren twee jaar een contract aanbieden ontvangen daarvoor 7.500 euro. Deze extra maatregel van het fonds is nodig om de gemeentelijke arbeidsmarkt open te breken.

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit al een aantal jaar op slot. Het gevolg is dat er steeds minder jongeren bij gemeenten werken. In de afgelopen vijf jaar is het aantal medewerkers onder de 35 met 30 procent afgenomen. Het aandeel medewerkers van 60 jaar of ouder is daarentegen met 40 procent toegenomen. Deze scheve leeftijdsopbouw van de gemeentelijke bezetting is voor de sociale partners aanleiding geweest om een afspraak over de instroom van jongeren op te nemen in de cao gemeenten 2013-2015. Het doel van deze afspraak is dat er, binnen de looptijd van deze cao, minimaal 1500 jongeren de gemeentelijke sector instromen.

2 miljoen beschikbaar

Om de afspraak uit de cao te ondersteunen stelt het A+O fonds Gemeenten in totaal 2 miljoen euro beschikbaar via de Jongerenregeling. Een signaal dat het de sociale partners ernst is en dat zij daar ook de benodigde financiële middelen voor beschikbaar stellen. Het A+O fonds ondersteunt gemeenten met subsidie, waarbij geldt: hoe langer in dienst, hoe meer de gemeente kan aanvragen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal €7500,- per jongere. Deze regeling moet het voor gemeenten aantrekkelijker maken om bij vacatures voor een jongere te kiezen.

Arbeidsmarkt in beweging

Er moeten jongere medewerkers bijkomen om te voorkomen dat gemeenten nog verder vergrijzen. Tegelijk moeten veel gemeenten nu bezuinigen en inkrimpen. De arbeidsmarkt dreigt daardoor tot stilstand te komen terwijl het juist voor gemeenten belangrijk is dat de arbeidsmarkt in beweging blijft. Gemeenten krijgen er in de komende jaren namelijk veel nieuwe en complexe taken bij. Om die uit te kunnen voeren zijn er ook in de toekomst voldoende gemotiveerde, opgeleide en getalenteerde medewerkers nodig. Met de Jongerenregeling wil het A+O fonds Gemeenten daaraan bijdragen. Op de website van het A+O fonds Gemeenten vindt u aanvullende informatie over de Jongerenregeling.

Aanbevolen voor u