Het CBS is begin maart officieel gestart met het grootste enquêteonderzoek onder overheidswerknemers, over het werken in een overheidsorganisatie. Vorige week is het eerste deel van enkele tienduizenden brieven verzonden naar medewerkers die werkzaam zijn bij de overheid. In totaal krijgen ongeveer 95.000 medewerkers een uitnodiging om deel te nemen aan het Werkonderzoek.

Het nieuwe Werkonderzoek
Dit onderzoek komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd uitgevoerd. In het nieuwe onderzoek komen ook onderwerpen als organisatiecultuur, leiderschap, integriteit, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen nadrukkelijk aan de orde.

De onderzoeksresultaten
De resultaten van dit Werkonderzoek worden eind 2019 op kennisopenbaarbestuur.nl gepubliceerd en op het Werkcongres gepresenteerd. Tijdens dit congres, gericht op beleidsmakers op het terrein van Arbeid en Organisatie, delen ook de bij het onderzoek betrokken wetenschappers hun onderzoeksbevindingen.

Meer informatie
Vanaf maandag 18 maart leest u meer over de uitvoering van het onderzoek op cbs.nl/werkbeleving.

Aanbevolen voor u