Managers die ook nieuwe doelstellingen waar maken

De Haeghe Groep koppelt in Den Haag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan bedrijven en overheden. Haar rol als sociaal-zakelijk partner van de gemeente verandert echter snel. Door de komst van de Participatiewet vermindert de subsidie en wordt de relatie meer dan voorheen die van opdrachtgever en opdrachtnemer. De Haeghe Groep moet daarom een robuustere en flexibeler organisatie worden, die beter in staat is in te spelen op veranderingen in de markt en de politiek.

Het primaire proces moet bij de Groep zo worden ingericht, dat de capaciteiten van alle medewerkers optimaal benut worden en de organisatie kostenbewust is, maar nog steeds een betrouwbare zakelijke partner. Het overkoepelende veranderprogramma binnen de Haeghe Groep heet ‘Samen meer Waarde’ en is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Met het deelproject ‘Managers maken het mogelijk’, wil de Haeghe Groep managers in staat stellen hun rol ook in een veranderende organisatie zo goed mogelijk uit te voeren. Zij spelen immers een sleutelrol in de omslag die het bedrijf moet maken.

Doel

Het doel van dit project is vierledig:

– Managers moeten kunnen sturen op resultaat;
– maar ook op een passende inzet van medewerkers;
– opererend vanuit het Haeghe Groep Leiderschapsprofiel;
– en met een verhoogd commercieel vermogen.

Doelgroep

Alle managers binnen de Haeghe Groep met een ambtelijke status.

Aanpak

Om managers in staat te stellen hun nieuwe rol zo goed mogelijk in te vullen, is het belangrijk om helder te hebben wat er van hen verwacht wordt. Daarom worden de competenties en gedragskenmerken van het Haeghe Groep Leiderschapsprofiel omgezet in meetbaar gedrag. De norm die zo ontstaat, is voor iedereen duidelijk en wordt geïntegreerd in de functiebeschrijvingen en de gesprekscyclus.

Met alleen een nieuwe norm zullen managers niet opeens een andere werkwijze kunnen hanteren. Daarom wordt binnen de Haeghe Groep ‘Haeghe Spoor’ opgezet, een veelzijdig intern opleidingsprogramma  . Daar krijgen de managers van de Haeghe Groep opleidingen en trainingen aangeboden die aansluiten bij de vier gestelde doelen. In een traject van twee jaar, gekoppeld aan de eigen ontwikkeling van de manager,  kunnen ze zo de kennis en vaardigheden opdoen die noodzakelijk zijn om ook de nieuwe doelen van de Haeghe Groep waar te maken en zich verder als manager te ontwikkelen naar een hoger niveau.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Verandermanager Tanja van Gurp van de Haeghe groep via t.vangurp@haeghegroep.nl

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u