Is uw huidige invulling van de inkoop van opleidingen binnen gemeentelijke organisaties optimaal? Met optimaal wordt bedoeld dat de inkoop strategisch is, dat deze door de juiste persoon wordt beheerd, dat de juiste activiteiten worden uitgevoerd en/of dat de inkoop is toegesneden op de kenmerken van organisatie en/of inkoopsituatie.

Vergroot de impact met een strategische aanpak

Om ervoor te zorgen dat de inkoop van opleidingen in ieder geval geen negatief effect kan hebben op de impact van de opleidingen, is het zaak de inkoop strategisch aan te pakken. Kortom, een gestructureerde inkoop die verankerd is in beleid en waarbij proactief geanticipeerd wordt op belangrijke ontwikkelingen voor zowel de opleiding en ontwikkeling van het personeel als de inkoop ervan. Strategisch inkopen staat ook voor continu reflecteren en evalueren van activiteiten en beslissingen en het terugkoppelen hiervan, zodat er leerpunten uit geformuleerd kunnen worden.

Om gemeenten te helpen bij het strategisch inkopen van opleidingen heeft het A+O fonds Gemeenten de ‘handreiking voor het strategisch inkopen van opleidingen’ laten ontwikkelen. De handreiking is in opdracht van het A+O fonds Gemeenten ontwikkeld door de Faculteit toegepaste onderwijskunde van de Universiteit Twente.

Download deze publicatie

Aanbevolen voor u