“Hoe verhouden uw kengetallen zich met de gemiddelden van alle gemeenten?”

Naast de personeelsmonitor hebben we nu ook de HR Databank. In de HR Databank kunt u de belangrijkste kengetallen bekijken: samenstelling van de bezetting, instroom, doorstroom en ziekteverzuim.

Direct naar de HR Databank

Cijfers

In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 5 jaar bewaard. De gegevens worden jaarlijks, bij het verschijnen van de Personeelsmonitor, bijgewerkt. De volgende gegevens zijn in de databank opgenomen:

  • Bezetting
  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • Ziekteverzuim
  • Externe inhuur, opleiding en salaris

Aanbevolen voor u