De veranderingen in de maatschappij en waar de gemeenten voor staan (digitaliseren, dienstverlening, arbeidsmarkt) leiden onder meer tot wensen van medewerkers inzake flexwerken, verlof, balans werk/privé.

Een aantal gemeenten heeft het initiatief genomen te verkennen hoe in gemeenteland een meer volwassen arbeidsrelatie vorm zou kunnen krijgen. In 2017 heeft deze groep medewerkers van diverse gemeenten een publicatie opgesteld: 2020 biedt ons perspectief. En medio 2018 is bij A&O fonds Gemeenten neergelegd om werkgevers en werknemers te helpen om dit gedachtengoed te concretiseren.

Hierbij nodig ik je uit om aanwezig te zijn bij de inspiratiebijeenkomst in Utrecht, stadskantoor gemeente Utrecht zaal 32/33, op 8 februari 2019. Hierin gaan wij verkennen of:

  • Er draagvlak is;
  • Er gekomen kan worden tot een activiteitenplanning;
  • Er een aantal pilots gerealiseerd kunnen worden;
  • Er experimenten kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij het voorlopige programma:
09.30-10.00 uur – Inloop
10.00-10.15 uur – Welkom en doel programma
10.15-11.30 uur – Presentatie prof Z. van der Wal 21th century skills
11.30-12.30 uur – Activiteitenplanning
12.30-13.00 uur – Lunch
13.00-15.00 uur – Vervolg activiteitenplanning
15.00-15.30 uur – Afronden

Je kunt je aanmelden via evenementen@aeno.nl
Ik hoop je dan te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Karin Sleeking
A&O fonds Gemeenten

Aanbevolen voor u