Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving. We ontwikkelen, verzamelen en verrijken kennis en informatie en delen deze met de sector. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierin centraal.

In 2017 zal de samenwerking met de A&O fondsen provincies, waterschappen en rijksoverheid waar mogelijk worden geïntensiveerd. In ons Jaarplan leest u welke thema’s en onderwerpen centraal staan.

Download het jaarplan

Aanbevolen voor u