“29 goede voorbeelden van gemeenten”

Heeft verzuimaanpak uw aandacht en bent u benieuwd hoe andere gemeenten omgaan met kort- en langdurig verzuim? Dan biedt deze publicatie uitkomst. Liefst 29 gemeenten delen hun aanpak en indrukwekkende resultaten op het gebied van het terugdringen van verzuim.

Arboconvenant gemeenten

Met deze publicatie is het arboconvenant in de sector gemeenten afgesloten. Het arboconvenant, dat van start is gegaan op 9 juli 2001 en beëindigd op 9 juli 2004, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de sector. Het verzuim en de WAO-instroom zijn mede door een impuls van het convenant afgenomen. Gemeenten hebben hard gewerkt aan het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. Vergeleken met de start van het convenant is er een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Een van de resultaten van het convenant zijn 29 praktijkverhalen rondom de aanpak van ziekteverzuim.

Prijs Beste Verzuimaanpak sector gemeenten

Deze gemeenten hebben zich aangemeld voor de Prijs Beste Verzuimaanpak in de sector gemeenten. Deelnemers van het slotcongres arboconvenant gemeenten op 13 oktober 2004 kozen uit vijf genomineerden de gemeente met de beste verzuimaanpak. Alle 29 gemeenten hebben echter indrukwekkende resultaten behaald met het terugdringen van het verzuim. Het is dan ook zeer de moeite waard hiervan kennis te nemen en inspiratie op te doen voor het verder werken aan gezond werk in de sector gemeenten. Om samen, gemeente en ondernemingsraad, verder te gaan op het pad van het verlagen van het ziekteverzuim en terugdringen van de instroom in de WAO!

Download deze publicatie

Aanbevolen voor u