Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering op het werk van mensen en organisaties? En wat betekent dit voor het werk bij gemeenten, waterschappen en provincies? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose.

Het jaar 2017 stond in het teken van een verkenning aan de hand van een drietal rondetafel gesprekken, een aanvullende ‘Group Concept Mapping’ en een verdiepende werkconferentie waarin we met elkaar de opbrengsten hebben vertaald naar doelgroepen en initiatiefnemers. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een publiekversie van de rapportage: “Klaar voor kansen van nieuwe technologie. Hoe drie sectoren van gebaante veranderen”. Met gepaste trots delen we deze graag met jou!

Onder de titel ‘De acties vandaag’ kun je lezen met welke projecten we nu en in de komende maanden aan de slag zijn. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het programma Functiemetamorfose tot nu toe en hopen ook in de toekomst een beroep te mogen doen op jouw betrokkenheid! Graag tot ziens bij een van onze activiteiten en neem gerust contact met ons op als je vragen, tips of ideeën hebt voor Functiemetamorfose.

Functiemetamorfose is een initiatief van A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen.

Bekijk hier de publicatie.

Aanbevolen voor u